Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ομάλ ή μακρύν

Παραδοσιακοί σκοποί της Ματσούκας του ΠόντουΠαραδοσιακοί σκοποί της Ματσούκας του Πόντου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Αραματανίδης, Χριστόφορος Χριστοφορίδης


Τ’ ορμία ’μοιρολόγαναν,
τ’ αρνόπο μ’ ετραώδ’νεν
Αφκά κέσ’ σ’ αλατόφυτα
«Έλα Σ̌ιχούνα, εφών’νεν»

Η ψ̌η μ’ έν’ μαύρον άψιμον
και πράσινον φωτίαν
Θα έν’ κ̂ισμέτ’ να ’λέπω σε,
τρυγόνα μ’, αλλομίαν;

Σιργούν ασκέρ’ ευτάγ’νε με,
στείλ’νε με ση Συρίαν
Η χώρα λέγ’νε «’μώ ατον»,
ατός χάται καμίαν;

Αηλί εσέν, Στοφόρε που εγέρασες...που ήσουνα το αηδόνι της Ματσούκας και τώρα ζορίσ̌κεσαι!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
αλατόφυταελατόφυτα, έλατα
αλλομίανάλλη μια φορά
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ασκέρ’σώμα στρατού, συνεκδ. η στρατιωτική θητεία asker/ʿasker
αφκάκάτω
άψιμονφωτιά
έν’είναι
ευτάγ’νεκάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
εφών’νενφώναζε
κ̂ισμέτ’τυχερό, μοίρα, ριζικό kısmet/ḳismet
καμίανποτέ
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπου κέσου
λέγ’νελένε
’λέπω(ελέπω) βλέπω
’μοιρολόγαναν(εμοιρολόγαναν) μοιρολογούσαν
’μώ(κυριολ. γαμώ, επικράτησε όμως ως επιφώνημα έκπληξης/δυσφορίας) βρε! σε καλό σου!
ορμίαρυάκια, ρεματιές
σιργούνεξορία, απέλαση sürgün
Σ̌ιχούναγυναικείο όνομα
στείλ’νεστέλνουν
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
χάταιχάνεται atmak
χώραοι ξένοι γενικά, οι μη οικείοι, η ξενιτειά
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr