Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τρυγόνα Μιχαλάκης

Ο Μιχάλης Καλιοντζίδης παίζει και τραγουδάει ΠαρυάδρηΟ Μιχάλης Καλιοντζίδης παίζει και τραγουδάει Παρυάδρη

Στιχουργοί: Τάκης Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης


Ακεί πέραν φέγγος έν’,
η τρυγόνα ποίος έν’;
Μάισσα έν’ κι ωρι͜άζ’ τα ζα
και μαραίν’νταν τα δέντρα

Ακεί πέραν ήλιος έν’,
η τρυγόνα ποίος έν’;
Μάϊσσα έν’ και ’πιδι͜αβαίν’
ας τερούμε τίνος έν’;

Σκουλαρίκ’ φορεί σ’ ωτίν
Ένα φίλεμαν γλυκύν
και σα χ̌έρι͜α δαχτυλίδ’
χ̌ίλια χρόνια η βραδήν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακείεκεί
βραδήνβράδυ
γλυκύνγλυκιά/ό
έν’είναι
ζαζώα
μάισσαμάγισσα
μαραίν’ντανμαραίνονται
’πιδι͜αβαίν’περνάει, ξεπερνάει, φεύγει
τερούμεκοιτάμε
τίνοςποιού;
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φέγγοςφεγγάρι
φίλεμανφιλί
ωρι͜άζ’προσέχω/ει, φυλάω/ει, επιβλέπω/ει
ωτίναυτί
Σημειώσεις
Το τελευταίο δίστιχο έχει τραγουδηθεί κατοπινά με την ορθότερη αλληλουχία του στίχου ως:

Σκουλαρίκ’ φορεί σ’ ωτίν
και σα χ̌έρι͜α δαχτυλίδ’
Μ’ έναν φίλεμαν γλυκύν
χ̌ίλια χρόνια η βραδήν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr