Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ομάλ ή μακρύν

Παραδοσιακοί σκοποί της Ματσούκας του ΠόντουΠαραδοσιακοί σκοποί της Ματσούκας του Πόντου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Χριστόφορος Χριστοφορίδης


Άνω Ματσούκας Ομάλ καϊτέν τουλουμί’. Κουνάκαλ’. Στοφόρος!

Αφήστε με ας τραωδώ
αούτο το τσ̌ιμένι
Τ’ εμόν τ’ αρνίν μικρίτικον,
δίχως τ’ εμέν ’κι μένει

Έναν πουλόπον έχ̌’ κι έρ’ται
με τον κελαηδημόν -ι
Τ’ ομμάτι͜α ’θε είν’ πλουμιστά,
να έτονε τ’ εμόν -ι

Ανάθεμα τη μαχαλά σ’,
το χωρίον ντο είσαι
Πασ̌κείμ’ ντο ’κ’ είν’ ’ς ση μαχαλά σ’
να παίρ’νε σε παιδία;

Ε, μαύρε Πουλιάνε!¹

Ας σο ’ρδανί σ’ από ’πάν’ κέσ’
δι͜αβαίνω, αντιδι͜αβαίνω
’Κι λες ας σο χατίρ’ν εθε
«οξ̌ωκά ας εβγαίνω»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αντιδι͜αβαίνωξαναπερνώ, πηγαινοέρχομαι
αούτοαυτό/ή
δι͜αβαίνω(για τόπο) περνώ, διασχίζω, (για χρόνο) περνώ διαβαίνω
εθετου/της
είν’είναι (για πληθ.)
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έρ’ταιέρχεται
έρ’ται μεμου έρχεται, μου φαίνεται
έτονεήταν
έχ̌’έχει
έχ̌’ κι έρ’ταιείναι στον ερχομό, έρχεται
’θετου/της
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καϊτένμελωδία, μουσική σύνθεση, μουσικός σκοπός kayde
κελαηδημόνκελάηδημα
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπου κέσου
’κιδεν ουκί<οὐχί
μαχαλάγειτονιά mahalle/maḥalle
μικρίτικονμικρούλικο/α
ομμάτι͜αμάτια
οξ̌ωκάέξω
παιδίαπαιδιά
παίρ’νεπαίρνουν
’πάν’(απάν’) πάνω
πασ̌κείμ’μήπως, μήπως (και) πᾶς καί ἔνι
πουλόπονπουλάκι
’ρδανί(ορδανίν ή δρανίν) φεγγίτη, άνω μέρος στέγης, οριζόντια στέγη σπιτιού
’ς(ας) από
τουλουμί’τουλουμιού (γεν.) tulum
τσ̌ιμένιγρασίδι, λιβάδι çimen
χατίρ’νχάρη, σεβασμός, υπόληψη hatır/ḫāṭir
Σημειώσεις
¹ Πουλιάνον (ο): όνομα τραγουδιστή από το χωριό Θέρσα της Ματσούκας του Πόντου

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr