Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ελάτεν παρεβγάλ’τε με

Μουσική αναδρομή στην ποντιακή παράδοσηΜουσική αναδρομή στην ποντιακή παράδοση

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γκόλφω Τσακαλίδου, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Ελάτεν παρεβγάλ’τε με
αρ’ ους ν’ απιδι͜αβαίνω
Παιδία, ξάι μη κλαίτε με,
εκέσ’ ’κι θ’ απομένω

Εκάγα, γιάβρι μ’, ’ς σ’ άψιμο σ’,
επίασα ας ση βρούλα σ’
Το κρίμα μ’ να τυλίεται
άμον οφίδ’ ση γούλα σ’

Ορμάνι͜α μ’, τα ψηλόπουλα σ’
άλλο μη κελαηδούνε
Ας κλαίγ’νε εμέναν τον καρίπ’,
τα δέντρα όντες ανθούνε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απιδι͜αβαίνωφεύγω, αφήνω πίσω, προσπερνώ, ξεπερνώ από + διαβαίνω
άψιμοφωτιά
βρούλαφλόγα brûler
γιάβριμωρό, μικρό, παιδί yavru
γούλαλαιμός gula
εκάγακάηκα
εκέσ’εκεί
καρίπ’μοναχικό, ορφανό, εξαθλιωμένο garip/ġarīb
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλαίγ’νεκλαίνε
ξάικαθόλου
όντεςόταν
ορμάνι͜αδάση orman
ουςως, μέχρι
οφίδ’φίδι
παιδίαπαιδιά
’ς(ας) από
τυλίεταιτυλίγεται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr