Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Δεντρόπα φυλλωμένα

Μουσική αναδρομή στην ποντιακή παράδοσηΜουσική αναδρομή στην ποντιακή παράδοση

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γκόλφω Τσακαλίδου, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Ψηλά ραχ̌ι͜ά και πράσινα,
δεντρόπα φυλλωμένα
[Έλα -ν- έλα / Πάτ’ και δέβα]
Κλίστεν κα’ τα φυλλόπα σουν
και κλάψτεν για τ’ εμένα
[Έλα -ν- έλα]

Ψηλόν ραχ̌ίν, χαμέλυνον,
ας χαμελύν’ κι ο ήλιον
[Έλα -ν- έλα / Πάτ’ και δέβα]
Να έλεπα τ’ αρνόπο μου,
κόκκινον κι άμον μήλον
[Έλα -ν- έλα / Πάτ’ και δέβα]

Νασάν εσάς, ψηλά ραχ̌ι͜ά
ντο ’κ’ έχ̌ετεν καρδίαν
[Έλα -ν- έλα / Πάτ’ και δέβα]
Νέ πόνον εγροικάτε εσείς
και νέ αροθυμίαν
[Έλα -ν- έλα / Πάτ’ και δέβα]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
αροθυμίαννοσταλγία
δέβαπήγαινε (προστ.)
δεντρόπαδεντράκια
εγροικάτεκαταλαβαίνετε
έλεπαέβλεπα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κα’κάτω
κλάψτενκλάψτε (προστ.)
κλίστενσκύψτε, κλίστε (προστ.)
νασάνχαρά σε
νέούτε ne
πάτ’πάτησε, πάτα
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
σουνσας
φυλλόπαφυλλαράκια
χαμελύν’χαμηλώνει
χαμέλυνονχαμήλωσε

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr