Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εφτά ζευγάρα̤ και το τέκ’

Δημοτικά Τραγούδια του Πόντου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αλεξάνδρα Ξενοδοχίδου, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Εφτά ζευγάρα̤ και το τέκ’
κρατούνε τα λαμπάδας
κι η νύφε εσέβεν σον χορόν
με τοι παρανυφάδας

Κι ο ποπάς με το θυμιαντόν
ευλοΐζ’ τα ζευγάρα̤
και σον χορόν ο λυριτσ̌ής
γλυκέα σύρ’ τοξάρα̤

Να ζει η νύφε κι ο γαμπρόν,
κουμπάρος και κουμπάρα
Να ζουν και όλ’ οι καλεσμέν’
οσήμερον π’ εχάραν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
εσέβενμπήκε
ευλοΐζ’ευλογεί
εχάρανχάρηκαν
νύφενύφη
όλ’όλοι/α
οσήμερονσήμερα
παρανυφάδαςπαράνυφοι
ποπάςπαπάς
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τέκ’μόνο, ένα, μοναδικό tek
τοιτους/τις

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr