Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εφτά ζευγάρα̤ και το τέκ’

Δημοτικά Τραγούδια του ΠόντουΔημοτικά Τραγούδια του Πόντου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αλεξάνδρα Ξενοδοχίδου, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Εφτά ζευγάρα̤ και το τέκ’
κρατούνε τα λαμπάδας
κι η νύφε εσέβεν σον χορόν
με τοι παρανυφάδας

Κι ο ποπάς με το θυμιαντόν
ευλοΐζ’ τα ζευγάρα̤
και σον χορόν ο λυριτσ̌ής
γλυκέα σύρ’ τοξάρα̤

Να ζει η νύφε κι ο γαμπρόν,
κουμπάρος και κουμπάρα
Να ζουν και όλ’ οι καλεσμέν’
οσήμερον π’ εχάραν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
εσέβενμπήκε
ευλοΐζ’ευλογεί
εχάρανχάρηκαν
νύφενύφη
όλ’όλοι/α
ποπάςπαπάς
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τέκ’μόνο, ένα, μοναδικόtek
τοιτους/τις

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr