Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μαεμένον

Τραπεζούντα, ρίζα μ’Τραπεζούντα, ρίζα μ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Χρήστος Παπαδόπουλος, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


Εμάεψες με, γιαβρίκα μ’,
με τα πολλά τα κάλλι͜α σ’
Τα περιστέρι͜α κελαηδούν
σ’ έρημον την εγκάλι͜α σ’

Εμάεψες με, γιαβρίκα μ’/πουλίκα μ’,
πονεί και το καρδόπο μ’
Παίξον, πουλί μ’, και γήτεψον
ας ησυχάζ’ το ψ̌όπο μ’

Ας σα κανναβοκέφαλα
εποίκα έναν πιρρίφτεν
Τ’ αρνί μ’ μελαχρινόν έτον
εθά̤ρρεσα ’κ’ ενίφτεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γήτεψονξόρκισε, ξεμάτιασε, κάνε γητειές προς θεραπεία κπ (προστ.)
εγκάλι͜ααγκαλιά
εμάεψεςμάγεψες
ενίφτεννίφτηκε, πλύθηκε
εποίκαέκανα, έφτιαξαποιέω-ῶ
έτονήταν
’κ’δενουκί<οὐχί
κάλλι͜ακάλλη
κανναβοκέφαλαπιθ. το πάνω μέρος περιοχής όπου υπήρχαν δεντρύλλια κάνναβης
καρδόποκαρδούλα
παίξονπαίξε (προστ.)
πιρρίφτενφουρνόφτυαρο ή φουρνόξυλο, ξύλινο φτυάρι με μακρύ κοντάρι για την τοποθέτηση ψωμιών και ταψιών στον φούρνο και εξαγωγή τους από αυτόνἐπί + ῥίπτω
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr