Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ήντζαν γιαγκουλεύκεται

Τη ψ̌ης ι-μ’ τοξαρέαςΤη ψ̌ης ι-μ’ τοξαρέας

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Νίκος Δημητριάδης


Ήντζαν γιαγκουλεύκεται	
και φεύ’ ξενιτεύκεται
πάντα τυρα̤ννίεται,
η χρά τ’ πάντα ’κχ̌ύεται

Δουλεύ’ για να γαζανεύ’
και παρά να αρτουρεύ’
Αροθυμά τ’ αδέρφι͜α τ’,
κύρ’, μάναν και τ’ ανέψι͜α τ’

Όσον να δουλεύ’ ατός
πάντα θα έν’ εφτωχός
Γιά το ποδάρ’ θα τσακών’,
γιά τ’ ομμάτ’ν ατ’ θα κορών’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αροθυμάνοσταλγεί
αρτουρεύ’περισσεύει, αυξάνει, αποταμιεύει, εξοικονομεί artırmak
γαζανεύ’κερδίζω/ει, αποκτώ/άει (κέρδος) kazanmak
γιάείτε, ή ya/yā
γιαγκουλεύκεταιπαρασύρεται, ξεγελιέται, αποτολμά yanılmak
δουλεύ’δουλεύει
έν’είναι
εφτωχόςφτωχός
ήντζανόποιος
κορών’τυφλώνω/ει
κύρ’πατέρα
’κχ̌ύεταιχύνεται
ξενιτεύκεταιξενιτεύεται
ομμάτ’νμάτι
παράλεφτά, το χρήμα para/pāre
ποδάρ’πόδι
τσακών’σπάω/ει
τυρα̤ννίεταιτυραννιέται, ταλαιπωριέται
φεύ’φεύγει
χράχροιά, το χρώμα του δέρματος

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr