Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Λεμόνα

Τη ψ̌ης ι-μ’ τοξαρέαςΤη ψ̌ης ι-μ’ τοξαρέας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Νίκος Δημητριάδης, Στάθης Πορφυρίδης, Στέργιος Ζημπιλιάδης


Σίτι͜α επέγ’να ομάλια-ομάλια
είδα ορμάνι͜α και λιβάδι͜α
και ση λιβαδί’ την άκραν
έστεκεν δεντρόν και μέγαν
Έστεκεν δεντρόν και μέγαν
σα νεράντζι͜α φορτωμένον
Έπλωσα να παίρω έναν
εχολιάστεν η Λεμόνα

-Ντό χολιάσ̌κεσαι, Λεμόνα;
Γιάμ’ ετσάκωσα κλαδόπον;
Γιάμ’ ετσάκωσα κλαδόπον;
Γιάμ’ εμάρανα φυλλόπον;

Κι αν ετσάκωσα κλαδόπον
να τσακούται το χ̌ερόπο μ’
Κι αν εμάρανα φυλλόπον
να μαραίνεται το ψ̌όπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
εμάραναέκανα κτ να μαραθεί
επέγ’ναπήγαινα
έπλωσαάπλωσα, έτεινα
ετσάκωσαέσπασα
εχολιάστενθύμωσε, αγανάκτησε
κλαδόπονκλαδάκι, μτφ. απόγονος
λιβαδί’λιβαδιού
ομάλιαομαλοί δρόμοι, ευθείες, πεδιάδες, ομαλά (επίρρ)
ορμάνι͜αδάση orman
παίρωπαίρνω
σίτι͜ακαθώς, ενώ σόταν<εις όταν
τσακούταισπάει
φυλλόπονφυλλαράκι
χ̌ερόποχεράκι
χολιάσ̌κεσαιθυμώνεις, αγανακτάς
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr