Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Την πατρίδα μ’ έχασα

Τη ψ̌ης ι-μ’ τοξαρέαςΤη ψ̌ης ι-μ’ τοξαρέας

Στιχουργοί: Χρήστος Αντωνιάδης

Συνθέτες: Bahattin Çamurali

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Κουρτίδης, Νίκος Δημητριάδης


Την πατρίδα μ’ έχασα,
έκλαψα κι επόνεσα
Λύουμαι κι αροθυμώ,
[όι, όι! όι, όι!]
ν’ ανασπάλω ’κ’ επορώ!

Μίαν κι άλλο ση ζωή μ’,
’ς σο πεγάδι μ’ σην αυλή μ’
νερόπον ας έπινα
[όι, όι! όι, όι!]
και τ’ ομμάτι͜α μ’ έπλυνα

Τα ταφία μ’ έχασα,
ντ’ έθαψα κι ενέσπαλα!
Τ’ εμετέρτς αναστορώ
[όι, όι! όι, όι!]
και σο ψ̌όπο μ’ κουβαλώ!

Μίαν κι άλλο ση ζωή μ’
’ς σο πεγάδι μ’ σην αυλή μ’
νερόπον ας έπινα
[όι, όι! όι, όι!]
και τ’ ομμάτι͜α μ’ έπλυνα

Εκκλησίας έρημα,
μοναστήρι͜α ακάντηλα,
πόρτας και παράθυρα
[όι, όι! όι, όι!]
επέμ’ναν ακράνοιχτα!

Μίαν κι άλλο ση ζωή μ’
’ς σο πεγάδι μ’ σην αυλή μ’
νερόπον ας έπινα
[όι, όι! όι, όι!]
και τ’ ομμάτι͜α μ’ έπλυνα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακάντηλαχωρίς καντήλια
ακράνοιχταμισάνοιχτα
ανασπάλωξεχάσω
αναστορώθυμάμαι, αναπολώ
αροθυμώνοσταλγώ
εμετέρτςημέτερους, δικούς μου (ανθρώπους)
ενέσπαλαξέχασα
επέμ’ναναπόμειναν
επορώμπορώ
’κ’δεν ουκί<οὐχί
λύουμαιλιώνω
μίανμια φορά
μίαν κι άλλοάλλη μια φορά
νερόποννεράκι
ομμάτι͜αμάτια
πεγάδιβρύση
πόρταςπόρτες (ονομ.πληθ.) porta
’ς(ας) από
ταφίατάφοι, το νεκροταφείο
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr