Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έλα, πουλόπο μ’, μετ’ εμέν

Τη ψ̌ης ι-μ’ τοξαρέας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Νίκος Δημητριάδης, Στάθης Πορφυρίδης


Έλα, πουλόπο μ’, μετ’ εμέν,
μ’ ευτάς την αμελεία σ’
Θ’ αγαπώ είναν έτερον
και καίω την καρδία σ’

Αρχόντισσα θα έχω σε,
βασίλισσα θα είσαι
Τσ̌ιτσ̌έκια και τραντάφυλλα
θα στρώνω και θα κείσαι

Είδα τ’ ομμάτι͜α σ’, είδα τα,
είδα τα δα̤κρωμένα
Φοούμαι γιάμ’ εντώκε σε
η μάνα σ’ για τ’ εμέναν

Ατά τ’ ομμάτι͜α σ’ που ελέπ’
πώς να μη παλαλούται;
Άψιμον να έν’ καίεται,
κρεμός να έν’ σκοτούται
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατάαυτά
άψιμονφωτιά
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
δα̤κρωμέναδακρυσμένα
είνανέναν, μία
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έν’είναι
εντώκεχτύπησε
έτερονάλλο, διαφορετικό
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
καίεταικαίγεται
κείσαικείτεσαι, ξαπλώνεις
κρεμόςγκρεμός
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ομμάτι͜αμάτια
παλαλούταιτρελαίνεται
πουλόποπουλάκι
σκοτούταισκοτώνεται
τραντάφυλλατριαντάφυλλα
τσ̌ιτσ̌έκιαλουλούδια çiçek
φοούμαιφοβάμαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr