Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Στείλον με το μαντιλόπο σ’

Τη ψ̌ης ι-μ’ τοξαρέαςΤη ψ̌ης ι-μ’ τοξαρέας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Θεόφιλος Πουταχίδης, Νίκος Δημητριάδης


Εμέν κι εσέν πη θα χωρίζ’
ακόμαν ’κ’ εγεννέθεν [γιαρ/βάι εμέν]
Ούσνα θ’ εποίν’να σε τ’ εμόν
το ψ̌όπο μ’ ετελέθεν [γιαρ/βάι εμέν]

Μη κλαις, αρνί μ’, μη κλαις, πουλί μ’,
χαλάουνταν τ’ ομμάτι͜α σ’ [γιαρ/βάι εμέν]
Γράψον γραμμόπον στείλον με,
μελάν’ ποίσον τα δάκρυ͜α σ’ [γιαρ/βάι εμέν]

Στείλο με το μαντιλόπο σ’,
ας έν’ και λερωμένον [γιαρ/βάι εμέν]
Να σπογγίζω [ψ̌ηκά μ’, πουλί μ’] τα δα̤κρόπα μ’
και στείλο σ’ α’ πλυμένον [γιαρ/βάι εμέν]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπηyâr
γραμμόπονγραμματάκι
γράψονγράψε
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
εγεννέθενγεννήθηκε
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έν’είναι
εποίν’ναέκανα, έφτιαχναποιέω-ῶ
ετελέθεν(αμτβ.) τελείωσε, εξαντλήθηκε, μτφ. πέθανε
’κ’δενουκί<οὐχί
μαντιλόπομαντιλάκιmantilium
ομμάτι͜αμάτια
ούσναμέχρι που, έως ότου
πηπου
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.)ποιέω, ποιῶ
σπογγίζωσκουπίζω
στείλοστείλε (προστ.)
στείλονστείλε (προστ.)
χαλάουντανχαλάνε, καταστρέφονται
χωρίζ’χωρίζει, ξεχωρίζει, ξεδιαλέγει
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr