Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ ομματόπα μ’ επόνεσαν

Χορόντας και τραγωδίαςΧορόντας και τραγωδίας

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Αραματανίδης, Γιώργος Αμαραντίδης


Τ’ ομματόπα μ’ επόνεσαν
τη θάλασσαν να ελέπω
Τον ταχυδρόμον να ρωτώ
κι εγώ γραμμόπον ’κ’ έχω

Ανάθεμα σε θάλασσα
εσέν με τα παπόρι͜α
Χωρί͜εις τα μονοστέφανα
κοιμούνταν χώρι͜α-χώρι͜α

Θάλασσα να ετσουρούτονε
παπόρ’ πα να μη έτον
Ατώρα το μικρόν τ’ αρνί μ’
πορπατευτά πα θ’ έρ’τον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατώρατώρα
γραμμόπονγραμματάκι
ελέπωβλέπω
έρ’τονερχόταν
έτονήταν
ετσουρούτονεστέρευε, αποστραγγιζόταν σειρώ=εκκενώνω, αδειάζω
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κοιμούντανκοιμούνται
ομματόπαματάκια
παπάλι, επίσης, ακόμα
παπόρ’βαπόρι, καράβι vapore
παπόρι͜αβαπόρια, καράβια vapore
πορπατευτάπερπατητά, πεζή
χωρί͜ειςχωρίζεις, ξεδιαλέγεις
χώρι͜αχωριστά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr