Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χαψία

Τη ψ̌ης ι-μ’ τοξαρέαςΤη ψ̌ης ι-μ’ τοξαρέας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Νίκος Δημητριάδης


Χαψία εξέβαν σο γιαλόν,
χοντρά τ’ ευλοημένα
Τα παπόρι͜α έχ̌’ κι έρχουν
ζίπα-ζίπα φορτωμένα

Χαψία, χαψία,
φατέστεν, σ̌κύλ’ παιδία!
Και ντ’ έμορφα μαειρεύ’ α̤τα
η θεία μ’ Ευδοξία!

Τραπεζουνταίοι, Κερασουνταίοι,
όλ’ παίρ’νε τηγανίζ’νε
Τ’ εμέτερον οι Σουρμενίτ’
με τα πατμάνι͜α αλίζ’νε

Χαψία, χαψία,
φατέστεν, σ̌κύλ’ παιδία!
Και ντ’ έμορφα μαειρεύ’ α̤τα
η θεία μ’ Ευδοξία!

Χαψία βάλεν σο πλακίν
εσέν λέγω, Ηλία!
’Κχ̌ύσον και λίγον λαδόπον
ας γίν’νταν μερακλία

Χαψία, χαψία,
φατέστεν, σ̌κύλ’ παιδία!
Και ντ’ έμορφα μαειρεύ’ α̤τα
η θεία μ’ Ευδοξία!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλίζ’νεαλατίζουν
βάλενβάλε (προστ.)
γίν’ντανγίνονται
εμέτερονδικός/ή/ό μου
έμορφαόμορφα
εξέβανβγήκαν
έρχουνέρχονται
ευλοημέναευλογημένα
έχ̌’έχει
ζίπα-ζίπα(έκφ.) για κάτι που είναι γεμάτο μέχρι πάνω, φίσκαزیبا (zībā=όμορφο, στολισμένο)
’κχ̌ύσονχύσε, περίχυσε (προστ.)
μαειρεύ’μαγειρεύει
μερακλίαμε μεράκι, με ιδιαίτερο ζήλοmeraklı/merāḳ
όλ’όλοι/α
παιδίαπαιδιά
παίρ’νεπαίρνουν
παπόρι͜αβαπόρια, καράβιαvapore
πατμάνι͜αμονάδα βάρους της εποχής (1 πατμάνι=6 οκάδες≈7,7 κιλά)batman
πλακίνλίθινη πλάκα, αβαθές σκεύος μαγειρέματος
φατέστενφάτε (προστ.)
χαψίαγαύροιhamsi<ჰამსი

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr