Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο Θεόν εβράδυνεν

Χορόντας και τραγωδίαςΧορόντας και τραγωδίας

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Αραματανίδης, Γιώργος Αμαραντίδης


Και -ν- ο Θεόν εβράδυνεν
τα μουσκαρόπα κράζ’νε
και -ν- η γραίαν ερρώστεσεν
κι ατά κανείς ’κι φάζ’νε

Και -ν- οι νυφάδες σο μαντρίν
ατώρα ’κι πατούνε
Έσ’κωσαν το μυτίν ψηλά
τσάτσαλοι πορπατούνε

Η γραία αφκά σο μαντρίν
αρ’ εύρεν την πελιάν ατ’ς
Τα γαρκά λαλαχ̌εύκουνταν
σ’κούνταν αράζ’νε απάν’ ατ’ς

Πουλί μ’, εσύ αν θα παντρεύ’ς
γεροντάδες ορώτα
και την γυναίκαν που θα παίρτς
να τρώει και τα κορκότα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
αράζ’νεπηδούν με ορμή ἀράσσω
ατάαυτά
ατ’ςαυτής, της
ατώρατώρα
αφκάκάτω
γαρκάαρσενικά μοσχάρια
γραίαγριά
γραίανγριά
εβράδυνενβράδιασε
ερρώστεσεναρρώστησε
έσ’κωσανσήκωσαν
εύρενβρήκε
’κιδεν ουκί<οὐχί
κράζ’νεκρώζουν, κραυγάζουν κρώζω
λαλαχ̌εύκουντανχαϊδεύονται, παραχαϊδεύονται
μουσκαρόπαμοσχαράκια
μυτίνμύτη
νυφάδεςνύφες
ορώταρώτησε (προστ.)
παίρτςπαίρνεις
πελιάνβάσανο, σκοτούρα bela
πορπατούνεπερπατάνε
σ’κούντανσηκώνονται
τσάτσαλοιγυμνοί
φάζ’νεταΐζουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr