Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αν’ αν θα πάω ’κ’ επορώ

Χορόντας και τραγωδίαςΧορόντας και τραγωδίας

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Αραματανίδης, Γιώργος Αμαραντίδης


Άν’ αν θα πάω ’κ’ επορώ
κάτ’ αν πάγω, πιάνω
Ατουπέσ’ σ’ εγκαλιόπο σου
να ρούζω και πεθάνω

Η κόρ’ επήεν σο νερόν
επήεν και ’κ’ επήεν
Φοούμαι ερρούξεν σο πεγάδ’
κι άμον σ̌εκέρ’ ελύεν

Τα τσ̌ιμένια ’τσ̌αΐρωσαν
τα πρόγατα μ’ θα βόσκουν
Τρυγόνα μ’, τα στομόχ̌ειλα σ’
μίαν να γυροκλώσκουμ’

Τινι͜άζ’ το κιφαλόπον ατ’ς
σύρ’ οπίσ’ το κερκέλλιν
Τα μάγ’λα τ’ς ’κχ̌ύν’νε ζάχαρην
και τα χ̌είλοπα τ’ς μέλιν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
άν’άνω, πάνω, άνωθεν
ατουπέσ’εκεί μέσα ατού+απέσ'
ατ’ςαυτής, της
βόσκουνβοσκάνε
γυροκλώσκουμ’κλωθογύριζα
εγκαλιόποαγκαλίτσα
ελύενλύθηκε, έλιωσε
επήενπήγε
επορώμπορώ
ερρούξενέπεσε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κερκέλλινκρίκος, μεγάλη κουλούρα άρτου που παρασκευάζεται την Πρωτοχρονιά και το Πάσχα κρικέλλιον
κιφαλόπονκεφαλάκι
’κχ̌ύν’νεχύνουν
μάγ’λαμάγουλα magulum
μίανμια φορά
οπίσ’πίσω
πεγάδ’βρύση
πρόγαταπρόβατα
ρούζωπέφτω, ρίπτω
σ̌εκέρ’ζάχαρη, γλυκό/ά şeker < şakar (περσ.) < śakkharā (οψ. σανσκ.) < śárkarā (σανσκριτ.)
στομόχ̌ειλατα χείλια του στόματος
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τινι͜άζ’τινάζει
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
’τσ̌αΐρωσαν(ετσ̌αΐρωσαν) χορτάριασαν çayır=λιβάδι
τσ̌ιμένιαγρασίδια, χλοερές εκτάσεις çimen
φοούμαιφοβάμαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr