Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

’Κι θέλω τα παράδες ι-σ’

Όνταν ο Πόντον κρούει σο νου μ’Όνταν ο Πόντον κρούει σο νου μ’

Στιχουργοί: Χρήστος Χρυσανθόπουλος

Συνθέτες: Χρήστος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Χρήστος Παπαδόπουλος, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


’Κι θέλω τα παράδες ι-σ’,
παρχαροτσ̌ιτσ̌εκόπον
Θέλω τα εμορφάδα̤ς ι-σ’,
να χ̌αίρεται το ψ̌όπο μ’

Αρ’ ατώρα, νέτσ̌η θεία,
την κουτσ̌ή σ’ καλά -ν- ωρία
Σαντέτ’κα σ̌κύλ’ παιδία
φυγαδι͜άζ’ν’ ατεν σ’ ορμία

Μετ’ εμέν όντες θ’ έρχεσαι
μη παίρτς ούτε γεργάνι
Η καρδία μ’ πολλά χουλιόν
μ’ αραύ’ς άλλο σεβτάν -ι

Αρ’ ατώρα, νέτσ̌η θεία,
την κουτσ̌ή σ’ καλά -ν- ωρία
Ματσουκάτ’κα σ̌κύλ’ παιδία
φυγαδι͜άζ’ν’ ατεν σ’ ορμία

Η καρδι͜ά μ’ πονεμένον έν’
και θέλ’ το γιατρικόν -ι
Τ’ εσόν μανάχον η εγάπ’
εμέναν θα λαρώνει

Αρ’ ατώρα, νέτσ̌η θεία,
την κουτσ̌ή σ’ καλά -ν- ωρία
Γαλιανέτ’κα σ̌κύλ’ παιδία
φυγαδι͜άζ’ν’ ατεν σ’ ορμία

Το παραθύρι σ’ άνοιξον
το χαϊνλούχ’ κανείται
Έβγα τέρεν, ασ’χώρετον,
το ψ̌όπο μ’ πώς τελείται

Αρ’ ατώρα, νέτσ̌η θεία,
την κουτσ̌ή σ’ καλά -ν- ωρία
Κρωμέτ’κα σ̌κύλ’ παιδία
φυγαδι͜άζ’ν’ ατεν σ’ ορμία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
αραύ’ςψάχνεις, γυρεύεις, αναζητάς aramak
ασ’χώρετονασυγχώρητο
ατεναυτήν
ατώρατώρα
γεργάνιπάπλωμα yorgan
έβγαβγες (προστ.)
εγάπ’αγάπη
έν’είναι
εσόνδικός/ή/ό σου
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κουτσ̌ήκόρη
λαρώνειγιατρεύει, θεραπεύει
μανάχον(ο) μοναχός, (επίρρ.) μόνο/μοναχά
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νέτσ̌ηΕ! κόρη, ε! εσύ
όντεςόταν
ορμίαρυάκια, ρεματιές
παιδίαπαιδιά
παίρτςπαίρνεις
παράδεςλεφτά, χρήματα para/pāre
παρχαροτσ̌ιτσ̌εκόπονλουλούδι του παρχαριού
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σεβτάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
σ̌κύλ’(γεν.) σκύλου
τελείται(αμτβ.) τελειώνει, εξαντλείται, μτφ. πεθαίνει
τέρενκοίταξε (προστ.)
φυγαδι͜άζ’ν’φυγαδεύουν
χαϊνλούχ’κακία, σκληρή/άκαρδη στάση hainlik<ḫāʾin
χουλιόνζεστό
ψ̌όποψυχούλα
ωρίαπρόσεξε, φύλαξε, φυλάξου, επέβλεψε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8093 | Albums/Singles: 1273 | Συντελεστές: 1655 | Λήμματα: 14443
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr