Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εσύ τίνος είσαι;

Όνταν ο Πόντον κρούει σο νου μ’Όνταν ο Πόντον κρούει σο νου μ’

Στιχουργοί: Χρήστος Χρυσανθόπουλος

Συνθέτες: Μιχάλης Καραβέλας

Καλλιτέχνες: Χορωδία, Χρήστος Παπαδόπουλος, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


[Εχ! Και] Τ’ εμόν τ’ αρνίν ερρώστεσεν
με τα πολλά τα κάλλια
Αρρωστικά ’ψαλάφεσεν
και Γιάφας πορτοκάλια

Εσύ τίνος είσαι;
Να λελεύω σε!
Εσύ, τ’ εμόν είσαι!
Θα κερδαίνω σε

[Ωχ! Και -ν-] Έγκα σε μήλα κόκκινα
και Γιάφας πορτοκάλια
Σούκ’ αν’ αρ’ ας ελέπ’ ατα
τα τσάμι͜ας, τα πλεκάδι͜α

Εσύ τίνος είσαι;
Να λελεύω σε!
Εσύ, τ’ εμόν είσαι!
Θα κερδαίνω σε

[Ωχ! Και] Για σούκ’, πουλί μ’, κι ανάλλαξον
το καλόν το φιστάνι σ’
Έμορφα εγιουτούρεψεν
η μοδίστρα απάν’ ι-σ’

Εσύ τίνος είσαι;
Να λελεύω σε!
Εσύ, τ’ εμόν είσαι!
Θα κερδαίνω σε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανάλλαξονφόρεσε τα καλά/γιορτινά σου ρούχα (προστ.)
απάν’πάνω
αρρωστικάεδέσματα σπάνια που ζητάει ασθενής ή που δίνονται σε αυτόν
ατααυτά
εγιουτούρεψενσυνταίριαξεuydurmak
έγκαέφερα
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έμορφαόμορφα
ερρώστεσεναρρώστησε
κάλλιακάλλη
κερδαίνωκερδίζω
λελεύωχαίρομαι
πλεκάδι͜α(πληθ.) πλεκάδιν = στενή μακρά υφαντή ζώνη γυναικών
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σούκ’σήκω (προστ.)
τίνοςποιού;
τσάμι͜αςπλεξούδες
’ψαλάφεσεν(εψαλάφεσεν) ζήτησε, αιτήθηκε

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr