Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο γυρευόν

Όνταν ο Πόντον κρούει σο νου μ’Όνταν ο Πόντον κρούει σο νου μ’

Στιχουργοί: Χρήστος Χρυσανθόπουλος

Συνθέτες: Χρήστος Χρυσανθόπουλος

Καλλιτέχνες: Χορωδία, Χρήστος Παπαδόπουλος, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


[Ωχ! Και -ν-] Όλα̤ σ̌κεπάζ’ ο χ̌ειμωγκόν
με τ’ άσπρον το γεργάν’ ατ’
[γιαρ, γιαρ, αμάν/ωφ, ωφ, αμάν]
[Εχ! Και -ν-] Έναν πουλίν κλαίει κι αραεύ’
ντ’ εχάσεν τη σεβντάν ατ’
[γιαρ, γιαρ, αμάν/ωφ, ωφ, αμάν]

Όταν έρχουμαι σην πόρτα σ’,
πουλί μ’, εσύ άνοιξον
Για τ’ εμέν τον κύρ’ -τ- σ’, τη μάνα σ’,
πουλί μ’, εσύ τάβιξον

[Ωχ! Και] Σ’ έναν στράταν τη μαχαλάς
ο γυρευόν εκάτσεν
[γιαρ, γιαρ, αμάν/ωφ, ωφ, αμάν]
[Εχ! Και] Τ’ ομματόπα τ’ εθόλωσαν,
φέτος πασ̌τάν εχάθεν
[γιαρ, γιαρ, αμάν/ωφ, ωφ, αμάν]

Όταν έρχουμαι σην πόρτα σ’,
πουλί μ’, εσύ άνοιξον
Για τ’ εμέν τον κύρ’ -τ- σ’, τη μάνα σ’,
πουλί μ’, εσύ τάβιξον

[Εχ! Και] Τα χ̌ερόπα μ’ επάγωσαν,
ο πάγον θα σ̌κεπάζ’ με
[γιαρ, γιαρ, αμάν/ωφ, ωφ, αμάν]
[Ωχ! Και] Ποίος θ’ ανοί͜ει την πόρταν ατ’
απόψ’ για να μονάζ’ με
[γιαρ, γιαρ, αμάν/ωφ, ωφ, αμάν]

Όταν έρχουμαι σην πόρτα σ’,
πουλί μ’, εσύ άνοιξον
Για τ’ εμέν τον κύρ’ -τ- σ’, τη μάνα σ’,
πουλί μ’, εσύ τάβιξον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανοί͜ειανοίγει
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
αραεύ’ψάχνω/ει, αναζητώ/άει, γυρεύω/ει aramak
γεργάν’πάπλωμα yorgan
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
γυρευόνεπαίτη(ς), ζητιάνο(ς)
εκάτσενκάθισε
έρχουμαιέρχομαι
εχάθενχάθηκε
εχάσενέχασε, έδιωξε, πέταξε
κύρ’πατέρα
μαχαλάςγειτονιάς mahalle/maḥalle
μονάζ’φιλοξενώ/εί κάποιον για διανυκτέρευση, φιλοξενείται
ομματόπαματάκια
πασ̌τάνολωσδιόλου, εντελώς baştan
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
σ̌κεπάζ’σκεπάζω/ει
τάβιξονμάλωσε, φιλονίκησε, επίπληξε (προστ.) dava/daʿvā
χ̌ειμωγκόν(ονομ.) χειμώνας, (γεν.) χειμώνα
χ̌ερόπαχεράκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr