Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εχάσα το μικρόν τ’ αρνί μ’

Όνταν ο Πόντον κρούει σο νου μ’Όνταν ο Πόντον κρούει σο νου μ’

Στιχουργοί: Λίτσα Καλαϊδοπούλου-Καραβέλα

Συνθέτες: Λίτσα Καλαϊδοπούλου-Καραβέλα

Καλλιτέχνες: Λίτσα Καλαϊδοπούλου-Καραβέλα, Χρήστος Παπαδόπουλος, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


[Ωχ! Και -ν-] Εχάσα το μικρόν τ’ αρνί μ’
κι εξέβα σον αράεν
[Εχ! Και -ν-] Άμον αέρα εγέντονε
σα λίβα̤ -ν- εταράεν [γιαρ]

Άμον αγ̆έρα εγέντονε
σα λίβι͜α -ν- εταράεν

[Ωχ! Και] Τ’ ομάλια εγώ εγόμωσα
για τ’ εσέν τραγωδίας [γιαρ]
[Εχ! Και -ν-] Έλα και βάλον σπλάχνωσην
σ’ έρημον την καρδία μ’ [γιαρ]

Έλα και βάλον σπλάχνωσην
σ’ έρημον την καρδία μ’ [νέι]

[Ωχ! Και] Ραχι͜ά μη πρασινίζετεν
ους να ’κ’ έρ’ται τ’ αρνόπο μ’ [νέι]
[Ωχ! Και] Σταθέστεν κι εσείν έρημα
αρ’ άμον το καρδόπο μ’ [γιαρ]

Σταθέστεν κι εσείν έρημα
αρ’ άμον το καρδόπο μ’ [νέι]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αράεναναζήτηση, ψάξιμοarama
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
βάλονβάλε (προστ.)
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπηyâr
εγέντονεέγινε
εγόμωσαγέμισα
εξέβαβγήκα, ανέβηκα, μτφ. προέκυψα
έρ’ταιέρχεται
εσείνεσείς
εταράενταράχθηκε, ανακατεύτηκε, μπερδεύτηκε, αναμίχθηκε
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
λίβα̤σύννεφα
λίβι͜ασύννεφα
ομάλιαομαλοί δρόμοι, ευθείες, πεδιάδες, ομαλά (επίρρ)
ουςως, μέχρι
σπλάχνωσηνευσπλαχνία, συμπόνια
σταθέστενσταθείτε (προστ.)
τραγωδίαςτραγούδια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr