Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο Βαζελώνας

Ο ΒαζελώναςΟ Βαζελώνας

Στιχουργοί: Adem Ekiz

Συνθέτες: Adem Ekiz

Καλλιτέχνες: Adem Ekiz, Berat Bayraktar, Özen Özgürbüz


Αχ! Τραπεζούντα μ’, Τραπεζούντα μ’!
Νι͜ά ατείν’ που έχουνε σε χαρεμένοι είναι και νι͜ά ατείν’ που εφέκανε σε και έφυγαν σα μακρά... σα πολλά μακρά!

Σίτι͜α επέᶥγ̆’να ση Σουμελά
είδα τον Βαζελώνα
Έγραψα έναν τραγωδίαν,
τ’ ομμάτι͜α μ’ δα̤κρωμένα

Η Τραπεζούντα κι ο Πόντον
κι όλα τα μοναστήρι͜α
Επέμ’νετε άμον ορφανά
σα ισούζ’κα τα μέρι͜α

Εχαλάγαν τα τουβάρι͜α σ’,
εσάπαν τα στουλάρι͜α σ’
Χορτάρι͜α και κιντέατα
’φύτρωσαν ολοᶥέρα σ’

Αργυρούπολη κι ο Πόντον
κι όλα τα μοναστήρι͜α
Επέμ’νετε άμον ορφανά
σα ισούζ’κα τα μέρι͜α

Ελέπ’νε σε η Σουμελά
και Περιστερεώτα
Βαζελώνα μ’, ’κ’ επέμ’νε σε
νέ παραθύρ’, νέ πόρταν

Η Σαμψούντα και ο Πόντον
κι όλα τα μοναστήρι͜α
Η Ριζούντα και ο Πόντον
κι όλα τα μοναστήρι͜α
Επέμ’νετε άμον ορφανά
σα ισούζ’κα τα μέρι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ατείν’αυτοί
δα̤κρωμέναδακρυσμένα
ελέπ’νεβλέπουνε
επέμ’νεαπόμεινε
επέμ’νετεαπομείνατε
επέᶥγ̆’ναπήγαινα
εφέκανεάφησαν
εχαλάγανχάλασαν (αμεταβ.)
ισούζ’καερημικά, απομονωμέναıssız
’κ’δενουκί<οὐχί
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μέρι͜αμέρη
νέούτεne
νι͜άούτεne
ολοᶥέραολόγυρα
ομμάτι͜αμάτια
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σίτι͜ακαθώς, ενώσόταν<εις όταν
στουλάρι͜αστύλοι που βαστάζουν την στέγη οικίας, μτφ. στηρίγματα
τουβάρι͜ατοίχοιduvar/dīvār
τραγωδίαντραγούδι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr