Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Βιώματα 39

ΒιώματαΒιώματα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


[Και -ν-] Ο άντρας σου του σ̌κύλ’ ο γιον
’κι ’ξέρ’ το μεκατίρι σ’
Πώς ταγιανίζ’ το ψ̌όπον ατ’
και χαλάν’ το χατίρι σ’;

[Και] Πάντα με τ’ «αχ» και με το «βαχ»,
πάντα ν’ αηλί εμέναν
Πάντα -ν- η καρδι͜ά μ’ γεραλίν
τ’ ομμάτι͜α μ’ δα̤κρωμένα -ι

[Και -ν-] Ανάθεμα σε, νε σεβτι͜ά
ας σο καρδόπο μ’ έβγα
Εκάτσα κα’ κι εράεψα,
τσ’ εγάπ’ς την άκραν ’κ’ εύρα -ι

[Και -ν-] Εκάτσα κα’ και -ν- έκλαιγα
θ’ εσπάν’νεν η καρδία μ’
Εθάρρ’να θα καλατσ̌εύς με -ν-
ας σην φωτογραφίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
γεραλίνπληγωμένο, τραυματισμένοyaralı
δα̤κρωμέναδακρυσμένα
έβγαβγες (προστ.)
εγάπ’ςαγάπης
εθάρρ’ναθαρρούσα, πίστευα, νόμιζα
εκάτσακάθισα
εράεψαέψαξα, γύρεψα, αναζήτησαaramak
εσπάν’νενέσκαγε, εκρηγνυόταν
εύραβρήκα, βρες (ιδιωμ.προστ.)
’κ’δενουκί<οὐχί
κα’κάτω
καρδόποκαρδούλα
’κιδενουκί<οὐχί
μεκατίριαξία(ενικ.) miḳdār/ (πληθ.) meḳādīr
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ομμάτι͜αμάτια
σεβτι͜άέρωταςsevda/sevdā
ταγιανίζ’αντέχω/ειdayanmak
τσ’(ως τση, άρθρο γεν. ενικού) του/της, (ως τσοι, άρθρο αιτ. πληθ.) τις, (ως ερωτημ. τσί;) ποιός;
χαλάν’χαλάω/ει, καταστρέφω/ει
χατίριχάρη, σεβασμός, υπόληψηhatır/ḫāṭir
ψ̌όπονψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr