Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τρακόσ̌ι͜α κοπρομούμουλα

Ποντιακή ραψωδίαΠοντιακή ραψωδία

Στιχουργοί: Μάκης Ερημίτης

Συνθέτες: Μάκης Ερημίτης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Χάρρυ Κλυνν


Τρακόσ̌ι͜α κοπρομούμουλα
τρακόσ̌ι͜α, τρακόσ̌ι͜α
Τρών’ πίν’νε και γλεντούνε
σ’ έναν κόπρον ολόερα
κι αλλού κέσ’ ’κι τερούνε

Κουμούλι͜α χτίζ’νε ση σειράν
κουμούλι͜α, κουμούλι͜α
κι απ’ άκραν κουβαλούνε
Τον κόπρον ούλεν έφαγαν
νυχθημερόν μασούνε

Τρακόσ̌ι͜α κοπρομούμουλα
τρακόσ̌ι͜α, τρακόσ̌ι͜α
ερήμαξαν τον τόπον
Έναν ημέραν όπως πάν’
θα τρών’ κι εμάς, αρνόπο μ’

Σκοτούνταν σο κοβόρ’ απάν’
σκοτούνταν, σκοτούνταν
πάν’ κι έρ’ταν ’σούλι͜α - ’σούλι͜α
ποίος θ’ ευτάει και κουβαλεί
κι άλλο πολλά κουμούλι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
απάν’πάνω
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
έρ’τανέρχονται
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπου κέσου
’κιδεν ουκί<οὐχί
κι άλλο πολλάπερισσότερο, παραπάνω
κοβόρ’σκατό
κοπρομούμουλαέντομα που μαζεύουν κοπριά, σκαραβαίοι
κουμούλι͜ασωροί, στοίβες, βουνιές cumulare
ολόεραολόγυρα
ούλενόλος/η/ο
πίν’νεπίνουν
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σκοτούντανσκοτώνονται
’σούλι͜αήσυχα, απαλά, μεθοδικά usul/uṣūl
τερούνεκοιτούν
χτίζ’νεχτίζουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr