Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μέρ’ έν’, μάνα, ο αδελφό μ’

Ποντιακή ραψωδίαΠοντιακή ραψωδία

Στιχουργοί: Μάκης Ερημίτης

Συνθέτες: Μάκης Ερημίτης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στέλιος Καζαντζίδης


Μέρ’ έν’, μάνα, ο αδελφό μ’;
Μέρ’ έν’, μέρ’ κοιμάται;
Γιάμ’ κι ζει και γιάμ’ ’κ’ ελέπ’’
και γιάμ’ ’κι αφουκράται;
Μέρ’ έν’, μάνα, ο αδελφό μ’;
Θ’ αποθάνω ας σον καημόν

Θεέ μ’, ας σην ανατολήν
άγγελος άμον πουλίν
πώς θα φέρ’ μαύρον χαπέρ’,
το υστέρ’ και τ’ απυστέρ’

Μέρ’ έν’, μάνα, η πατσή μ’;
Μέρ’ έν’, μέρ’ επήεν;
Η καρδία μ’ ’κι κρατεί
και η ψ̌η μ’ ελύεν
Μέρ’ έν’, μάνα, η πατσή μ’;
Άλλο ’κι κρατεί η ψ̌η μ’

Θεέ μ’, ας σην ανατολήν
άγγελος άμον πουλίν
πώς θα φέρ’ μαύρον χαπέρ’,
το υστέρ’ και τ’ απυστέρ’

Μέρ’ έν’, μάνα, τ’ εμετέρ’;
Μέρ’ κέσ’ ν’ αραεύω;
Πώς να ζω με τον καημόν;
Πώς να ταγιανεύω;
Μέρ’ είν’ οι ανθρώπ’ τ’ εμόν;
Ντ’ έπαθαμε το κακόν!

Θεέ μ’, ας σην ανατολήν
άγγελος άμον πουλίν
πώς θα φέρ’ μαύρον χαπέρ’,
το υστέρ’ και τ’ απυστέρ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αποθάνωπεθαίνω
απυστέρ’μετά το τελευταίο
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύωaramak
αφουκράταιαφουγκράζεται, στήνει αυτί
γιάμ’μήπως, ή μηya/yā + μη
είν’είναι (για πληθ.)
ελύενλύθηκε, έλιωσε
εμετέρ’δικοί μου/μας
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έν’είναι
επήενπήγε
’κ’δενουκί<οὐχί
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπουκέσου
’κιδενουκί<οὐχί
κρατείκρατάει, βαστάει, στέκει, αντέχει
μέρ’(μέρου, επιρρ.) πού, προς ορισμένο μέρος, όποιος
πατσήαδελφή, κόρη (ως προσφώνηση γυναίκας γενικά)bacı
ταγιανεύωαντέχω, βαστάωdayanmak
υστέρ’στερνό, τελευταίο
φέρ’φέρνω/ει
χαπέρ’είδηση, νέοhaber/ḫaber
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr