Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Παντού και πάντα η προσφυγιά

Ποντιακή ραψωδίαΠοντιακή ραψωδία

Στιχουργοί: Μάκης Ερημίτης

Συνθέτες: Μάκης Ερημίτης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Λιζέτα Νικολάου


Μέρ’ είν’ τα χρόνια τα παλιά
ντ’ εζήν’ναμε κεΐσ̌ι͜α;
Κι η προσφυγιά εγλέντανεν
σε γάμους και βαφτίσ̌ι͜α

Παντού και πάντα η προσφυγιά
έν’ άμον αλυσίδα
Ντο είδαν, είδαν οι ανθρώπ’
και τ’ άλλα επαρείδαν

Ους να βραδύν’ εχόρευαν
αγούρι͜α και κορτσόπα
Έπαιζαν κι εμασχάρευαν
άμον Θεού πουλόπα

Παντού και πάντα η προσφυγιά
έν’ άμον αλυσίδα
Ντο είδαν, είδαν οι ανθρώπ’
και τ’ άλλα επαρείδαν

Μέρ’ είν’ τα χρόνια τα παλιά
με την αγάπ’ εζήν’ναν
’Κ’ είχαν ανθρώπ’ να έτρωγαν
κι ασό ’κ’ είχαν, εδίν’ναν

Παντού και πάντα η προσφυγιά
έν’ άμον αλυσίδα
Ντο είδαν, είδαν οι ανθρώπ’
και τ’ άλλα επαρείδαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγούρι͜ααγόρια νέα
άμονσαν, όπως, καθώς
βραδύν’βραδιάζει
εγλέντανενγλεντούσε, διασκέδαζε eğlenmek
εδίν’νανέδιναν
εζήν’ναμεζούσαμε
εζήν’νανζούσαν
είν’είναι (για πληθ.)
εμασχάρευαναστειεύονταν, διακωμωδούσαν maskara/masḫara
έν’είναι
επαρείδανπαραείδαν, φαντάστηκαν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κεΐσ̌ι͜αάνετα geniş
κορτσόπακοριτσάκια
μέρ’(μέρου, επιρρ.) πού, προς ορισμένο μέρος, όποιος
ουςως, μέχρι
πουλόπαπουλάκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr