Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

’Κ’ ευρέθεν ένας Πόντιος

Ποντιακή ραψωδίαΠοντιακή ραψωδία

Στιχουργοί: Μάκης Ερημίτης

Συνθέτες: Μάκης Ερημίτης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στέλιος Καζαντζίδης


’Κ’ ευρέθεν ένας Πόντιος
να κυβερνά τον τόπον [νέι]
Να ευτάει χρυσάφ’ και μάλαμαν
τη προσφυγιάς τον κόπον [όι, όι, αμάν!]

Άμον ανθρώπ’ να ζούμε
απάν’ σην γην
Να χτίζομε τον κόσμον
ας σην αρχήν

Μέρ’ έν’ ένας Τραντέλλενας
να κρούει την αδικίαν [νέι]
Πιο έμορφον κι ανθρώπινον
να ευτάει την κοινωνία [έι, έι, αμάν!]

Άμον ανθρώπ’ να ζούμε
απάν’ σην γην
Να χτίζομε τον κόσμον
ας σην αρχήν

’Κ’ ευρέθεν ένας Πόντιος
να παίρ’ την εξουσία [νέι]
Άσπρον ημέραν ση ζωήν
να ελέπομ’ κι εμείς μίαν [γιαρ, γιαρ, αμάν!/όι, όι, αμάν!]

Άμον ανθρώπ’ να ζούμε
απάν’ σην γην
Να χτίζομε τον κόσμον
ας σην αρχήν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
ελέπομ’βλέπουμε
έμορφονόμορφο
έν’είναι
ευρέθενβρέθηκε
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κρούειχτυπάει
μάλαμανο χρυσός
μέρ’(μέρου, επιρρ.) πού, προς ορισμένο μέρος, όποιος
μίανμια φορά
Τραντέλλεναςο τριάντα φορές Έλληνας

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr