Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τρυγόνα μ’, τρυγονίτσα μου

Χορόντας και τραγωδίαςΧορόντας και τραγωδίας

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Αραματανίδης, Γιώργος Αμαραντίδης


Τρυγόνα μ’, τρυγονίτσα μου,
μ’ αφήντς με μαναχόν-ιν
Εγώ, πουλί μ’, ’κ’ εχόρτασα
και τη σεβντι͜άν τ’ εσόν-ιν

Έκαψες με άμον ντο καί͜εις
τα ξύλα σο χωνόν -ιν
Εφέκες με και καίγουμαι
σ’ άψιμον μαναχόν -ιν

Αγάπα, πουλί μ’, αγάπα
άμον ντ’ εποίν’νες πρώτα
Τη χώρας λόγι͜α μη τερείς
το καρδόπο σ’ ορώτα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αφήντςαφήνεις
άψιμονφωτιά
εποίν’νεςέκανες, έφτιαχνες ποιέω-ῶ
εσόνδικός/ή/ό σου
εφέκεςάφησες
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καίγουμαικαίομαι
καρδόποκαρδούλα
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
ορώταρώτησε (προστ.)
σεβντι͜άναγάπη, έρωτας sevda/sevdā
τερείςκοιτάς
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τρυγονίτσατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας (υποκορ.)
χωνόνεστία, χωνευτήρι χῶνος < χόανος
χώραςξένος/η/ο/οι γενικά, οι/το/τα μη οικείο/α, ξενιτειάς

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr