Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Να ’ίνουμαι γουρπάνι σ’

Χορόντας και τραγωδίαςΧορόντας και τραγωδίας

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Αραματανίδης, Γιώργος Αμαραντίδης


Ατό το λετσ̌εκόπο σ’
και ντό δέντς χαμελά;
Πας̌ και ντ’ έν’ ας σην εντροπή σ’;
ας σον εξέρτς πολλά;

Να ’ίνουμαι γουρπάνι σ’!
Εσύ τουσ̌έκ’ και μαξιλάρ’,
εγώ γεργάν’ απάν’ ι-σ’

Ευτάς άμον ντου ’κ’ είδες,
άμον ντου ’κ’ εγνωρί͜εις με
Πας κουκουλούσαι το λετσ̌έκ’
κι αποφκακέσ’ τερείς με

Να ’ίνουμαι γουρπάνι σ’!
Εσύ τουσ̌έκ’ και μαξιλάρ’,
εγώ γεργάν’ απάν’ ι-σ’

Τα τράνι͜α τ’ς, τα πλάτι͜α τ’ς
ιεύ’νε σο πιτσ̌ίμ’ν ατ’ς
Τα τράνι͜α τ’ς και τα πλάτι͜α τ’ς
ιεύ’νε σο πιτσ̌ίμ’ν ατ’ς
Λέω να ’ίνεσαι άγγελος
και να πας παίρτς την ψ̌ην ατ’ς

Να ’ίνουμαι γουρπάνι σ’!
Εσύ τουσ̌έκ’ και μαξιλάρ’,
εγώ γεργάν’ απάν’ ι-σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
αποφκακέσ’από κάτω πέρα
ατ’ςαυτής, της
γεργάν’πάπλωμα yorgan
γουρπάνιθυσία kurban/ḳurbān
δέντςδένεις
εγνωρί͜ειςγνωρίζεις
έν’είναι
εξέρτςξέρεις, γνωρίζεις
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
ιεύ’νεταιριάζουν uymak
’ίνεσαιγίνεσαι
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κουκουλούσαικουκουλώνεσαι, σκεπάζεσαι
λετσ̌έκ’μαντίλι τετράγωνο που το δίπλωναν στη μέση και το φορούσαν οι γυναίκες στο κεφάλι
λετσ̌εκόπομαντίλι τετράγωνο που το δίπλωναν στη μέση και το φορούσαν οι γυναίκες στο κεφάλι
ντουπου, αυτό/ά που
παίρτςπαίρνεις
πας̌μήπως, μπας και, είναι δυνατόν, μην τύχει (και) μήν πᾶς
πιτσ̌ίμ’νμορφή, όψη/πρόσωπο, σχέδιο, στυλ/τρόπος biçim
πλάτι͜ατα πλάτη, έκταση
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τερείςκοιτάς
τουσ̌έκ’στρώμα, κρεβάτι döşek
τράνι͜ατο μέγεθος
χαμελάχαμηλά
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr