Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σην ξενιτείαν εμέρωσεν

Ξενιτεία

Καλλιτέχνες: Γιάννης Φλωρινιώτης


Ση ξενιτείαν εμέρωσεν
έν’ μαύρα τα καρδίας
Πουρνά-πουρνά οι ξενιτεμέν’
πάνε για τα δουλείας

Δουλεύ’νε με την ψ̌ην ατουν
παράδας να ευτάνε
Άλλοι αδά και άλλ’ ακεί
ζεγκίν ζωήν να ευτάνε

Άλλοι σα εργοστάσια
και άλλ’ σα λατομεία
Κι ατείντς π’ εφέκανε οπίσ’
τρώει ατ’ς η αροθυμία

Όντες τελέν’νε τρέχ’νε οσπίτ’,
τρέχ’νε κι αγληγορούνε
Να γράφτ’νε γράμμα αγλήγορα
σ’ ατείντς που αγαπούνε

Άλλος γράφτ’ για τη μάναν ατ’
κι άλλος σον αδελφόν ατ’
Κι άλλος γράφτ’ σον πατέραν ατ’
που ’κ’ έχ̌’ και τον καιρόν ατ’¹

Ση ξενιτείαν εβράδυνεν
τα ψ̌ήα όλια πονούνε
Π’ έχ’νε ανθρώπ’ς πολλά μακρά
κλαίγ’νε κι αροθυμούνε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγλήγοραγρήγορα
αγληγορούνεβιάζονται
αδάεδώ
ακείεκεί
αροθυμίανοσταλγία
αροθυμούνενοσταλγούν
ατείντςαυτούς
ατουντους
ατ’ςαυτής, της
δουλείαςδουλειές (ονομ. πληθ.), δουλειάς (γεν. ενικ.)
δουλεύ’νεδουλεύουν
εβράδυνενβράδιασε
εμέρωσενξημέρωσε
έν’είναι
ευτάνεκάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
εφέκανεάφησαν
έχ̌’έχει
έχ’νεέχουνε
ζεγκίνπλούσια/ο, πλουσιοπάροχη/ο zengin/sengīn
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
κλαίγ’νεκλαίνε
μακρά(επιρρ.) μακριά, (επιθ.) μακρινά, απομακρυσμένα
όλιαόλα
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
παράδαςχρήματα, λεφτά para/pāre
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουρνάπρωί, αύριο
τελέν’νετελειώνουν κτ (μεταβ.)
τρέχ’νετρέχουν
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα
ψ̌ηνψυχή
Σημειώσεις
¹ (εκφρ.) ’κ’ έχω τον καιρό μ’: είμαι αδιάθετος/άρρωστος

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr