Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μαύρον η ώρα να έτονε

ΞενιτείαΞενιτεία

Στιχουργοί: Γιάννης Φλωρινιώτης

Συνθέτες: Γιάννης Φλωρινιώτης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Φλωρινιώτης


Μαύρον η ώρα να έτονε
π’ έρθα σην ξενιτείαν
κι ατώρα σιρινεύκουμαι
κι εμαύρυνε η καρδία μ’

Θέλω να κλώσκουμαι οπίσ’
μα εντρέπουμαι ας σο χάλι μ’
Έρθα ζεγκίντς να ’ίνουμαι
και κρούγω το κιφάλι μ’

Άχρηστος κι ανήμπορος
ση ξενιτείαν λάσκουμαι
Ούτε να στέκω θέλω αδά,
ούτε να φεύω αχπάσκουμαι

Ν’ αηλί εμέν ντου ’κ’ επορώ
σα γονιακά μ’ να τρέχω
Όλια ’τελέθαν ση ζωή μ’
και ξάι μουράτι͜α ’κ’ έχω

Άχρηστος κι ανήμπορος
ση ξενιτείαν λάσκουμαι
Ούτε να στέκω θέλω αδά,
ούτε να φεύω αχπάσκουμαι

Άχρηστος κι ανήμπορος
ση ξενιτείαν λάσκουμαι
Ούτε να στέκω θέλω αδά,
ούτε να φεύω αχπάσκουμαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
ατώρατώρα
αχπάσκουμαιφεύγω, αναχωρώ, κινώ για
εντρέπουμαιντρέπομαι
επορώμπορώ
έρθαήρθα
έτονεήταν
ζεγκίντςπλούσιοςzengin/sengīn
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δενουκί<οὐχί
κιφάλικεφάλι
κλώσκουμαιγυρίζω, επιστρέφω
κρούγωχτυπώ
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαιἀλάομαι/ηλάσκω
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοιmurat/murād
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ντουπου, αυτό/ά που
ξάικαθόλου
όλιαόλα
οπίσ’πίσω
σιρινεύκουμαισέρνομαι κατά γηςsürünmek
’τελέθαν(ετελέθαν) τελείωσαν, εξαντλήθηκαν
φεύωφεύγω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr