Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ζελεύω

Χορόντας και τραγωδίαςΧορόντας και τραγωδίας

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Αραματανίδης, Γιώργος Αμαραντίδης


Ζελεύω, ζελεύω,
Λύουμαι, υποφέρω
Ελέπω σε, χάνω το νου μ’
καίγουμαι, σ̌ασ̌ιρεύω

Ζελεύω, ζελεύω,
τον ήλιον παίρ’ απάν’ ι-σ’
Ζελεύω ντ’ ευτάει την ισ̌κιάν
όθεν κέσ’ πας σο γιάνι σ’

Ζελεύω, ζελεύω,
το κρεβάτ’ ντο κοιμάσαι,
το μαξιλάρ’ και το γεργάν’
τη νύχταν ντο σ̌κεπά͜ει σε

Ζελεύω, ζελεύω!
Τα ψ̌όπα σ’ να λελεύω!
Εποίκες με άμον γυρευόν
και τη σεβντά σ’ γυρεύω

Ζελεύω, ζελεύω!
Ν’ αηλί εμέν τον μαύρον!
Εγώ εσέν αν ’κι παίρω,
θα παίρ’ εμέν ο Χάρον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
γεργάν’πάπλωμα yorgan
γιάνιπλάι, πλευρό yan
γυρευόνεπαίτη(ς), ζητιάνο(ς)
γυρεύωεπαιτώ, ζητιανεύω
ελέπωβλέπω
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
ζελεύωζηλεύω
ισ̌κιάνσκιά
καίγουμαικαίομαι
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
’κιδεν ουκί<οὐχί
λελεύωχαίρομαι
λύουμαιλιώνω
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
παίρ’παίρνω/ει
παίρωπαίρνω
σ̌ασ̌ιρεύωσαστίζω, τα έχω χαμένα şaşırmak
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σ̌κεπά͜εισκεπάζει
ψ̌όπαψυχούλες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr