Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πατέρα, όντας ερρώστησες

Τα πονεμέναΤα πονεμένα

Στιχουργοί: Θεοχάρης Κουνατίδης

Συνθέτες: Λάμπης Αναστασιάδης

Καλλιτέχνες: Θεοχάρης Κουνατίδης, Λάμπης Αναστασιάδης


Πατέρα, όντες ερρώστεσες,
ντό είχες σο καρδόπο σ’;
Και σην εγκάλα̤ τη παιδί’ σ’
παρέδωσες το ψ̌όπο σ’

Σ’ εγκαλόπο μ’ εκράτ’να σε
κι ας σ’ ομμάτα̤ μ’ τα δά̤κρα̤ κλαίν’
Έσταζανε σο καρδόπο σ’
κι η ψ̌η μ’ έντον κομμάτα̤

Πατέρα μ’, ας σο νου μ’ ’κ’ εβγαίντς
ντ’ έσυρες πάντα λέω
Αναστενάζω για τ’ εσέν
κι η ψ̌η μ’ πονεί και κλαίω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
δά̤κρα̤δάκρυα
εβγαίντςβγαίνεις
εγκαλόποαγκαλιά, αγκαλίτσα
εκράτ’νακρατούσα
έντονέγινε
ερρώστεσεςαρρώστησες
έσυρεςέσυρες, τράβηξες, έριξες
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
ομμάτα̤μάτια
όντεςόταν
παιδί’παιδιού
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr