Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη καρδι͜άς ι-μ’ ο πόνος

Τα πονεμέναΤα πονεμένα

Στιχουργοί: Θεοχάρης Κουνατίδης

Συνθέτες: Λάμπης Αναστασιάδης

Καλλιτέχνες: Θεοχάρης Κουνατίδης, Λάμπης Αναστασιάδης


Ορφανεμένος πορπατώ,
[μικρόν αρνί μ’]
τον κόσμον ’κ’ εγνωρίζω
[έλα -ν, έλα/πάτ’ και δέβα -ν]
’Κι ’ξέρω θ’ αξιούμαι εγώ
[μικρόν αρνί μ’]
σουμά σ’ ξαν να γυρίζω
[έλα -ν, έλα/πάτ’ και δέβα -ν]

Πού είν’ τ’ ομμάτα̤ σ’ τ’ έμορφα
[μικρόν αρνί μ’]
ντ’ εφώτιζαν τον δρόμον;
[έλα -ν, έλα/πάτ’ και δέβα -ν]
Πού είν’ τα λόγια σ’ να λαφρύν’
[μικρόν αρνί μ’]
τη καρδά̤ς ι-μ’ ο πόνον
[έλα -ν, έλα/πάτ’ και δέβα -ν]

Ράχ̌ι͜α και ραχ̌οκέφαλα
[λελεύω σας]
για δείξτε με τον δρόμον
[έλα -ν, έλα/πάτ’ και δέβα -ν]
Να πάω ευρήκω τ’ αρνόπο μ’
[λελεύ’ ατο]
και να τελέν’ ο πόνο μ’
[έλα, έλα/πάτ’ και δέβα -ν]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
δέβαπήγαινε (προστ.)
είν’είναι (για πληθ.)
έμορφαόμορφα
ευρήκωβρίσκω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαφρύν’ελαφρύνει
λελεύ’χαίρομαι/εται
λελεύωχαίρομαι
ξανπάλι, ξανά
’ξέρω
ομμάτα̤μάτια
πάτ’πάτησε, πάτα
πορπατώπερπατάω
ράχ̌ι͜αράχη, πλάτη
ραχ̌οκέφαλακορφές βουνών
σουμάκοντά
τελέν’τελειώνω/ει κτ (μεταβ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr