Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εγάπεσα σε από μικράν

ΠοντιακάΠοντιακά

Στιχουργοί: Σοφία Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Σοφία Παπαδοπούλου

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης, Σοφία Παπαδοπούλου


Έλα κλώστ’ οπίσ’, αρνόπο μ’,
έλα κλώστ’ σ’ εμέν σουμά
Να γομούται -ν- τ’ οσπιτόπο μ’,
να χάρουνταν τα μωρά μ’,
να λαρούται -ν- η γερά μ’,
να χάρουνταν τα μωρά μ’

Τα μωρόπα μ’ πώς επέμ’ναν
ας σην μάναν ορφανά
Ημέραν και νύχταν κλαίνε -ν
’κ’ ευρήκ’νε άλλο χαράν
Ενοίγεν τρανόν γεράν
σοι μωρίων την καρδι͜άν

Ξάι ’κ’ έτσ̌ουξεν η καρδία σ’
ντ’ εχωρίες τα παιδία σ’
Τ’ ομματόπα σ’ ’κι δα̤κρούνε -ν
και σο νου σ’ ατά ’κι κρούνε -ν
και -ν ατά πικρολογούνε -ν
και σο νου σ’ ατά ’κι κρούνε -ν

Θέλτς να είσαι μαναχέσσα
για να ’φτάς άμον ντο θέλτς
Τα παιδόπα σ’ ντο χρωστούνε -ν
και τα ψ̌όπα τουν -ε- καί͜εις;
Και -ν- ατά πώς ’κι γουεύ’ς
και τα ψ̌όπα τουν -ε- καί͜εις;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατάαυτά
γεράγερνάει
γεράνπληγή, τραύμα yara
γομούταιγεμίζει, βουρκώνει, κομπιάζει
γουεύ’ςλυπάσαι, φείδεσαι, τσιγκουνεύεσαι, θυσιάζεις kıymak
δα̤κρούνεδακρύζουν
ενοίγενανοίχθηκε
επέμ’ναναπόμειναν
έτσ̌ουξενέτσουξε, λυπήθηκε, συμπόνεσε
ευρήκ’νεβρίσκουν
εχωρίεςχώρισες
θέλτςθέλεις
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλώστ’γύρνα/γύρισε, επέστρεψε (προστ.)
κρούνεχτυπούνε
λαρούταιγιατρεύεται, θεραπεύεται
μαναχέσσαμονάχη
μωρίωνμωρών
μωρόπαμωράκια, παιδάκια
ξάικαθόλου
ομματόπαματάκια
οπίσ’πίσω
οσπιτόποσπιτάκι hospitium<hospes + -όπον
παιδίαπαιδιά
σοιστους/στις, τους/τις
σουμάκοντά
τουντους
’φτάς(ευτάς) κάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
ψ̌όπαψυχούλες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7836 | Albums/Singles: 1119 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr