Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έχω για τ’ εσέν τρανόν σεβτά

ΠοντιακάΠοντιακά

Στιχουργοί: Σοφία Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Σοφία Παπαδοπούλου

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης, Σοφία Παπαδοπούλου


Ας σην ξενιτείαν γράφτω
γράμμαν για τ’ εσέν
Δέβασον καλά, έχω για τ’ εσέν
και τρανόν σεβντά -ν

Και το γράμμαν ντο θα παίρτς
μη τσερί͜εις ατο
Και -ν- απέσ’ σην ψ̌η σ’ κρύψον α’ καλά
θα δί’ς με χαράν

Εκουράγαν τα χ̌ερόπα μ’
ας σο γράψιμον
Ετσουρώθανε -ν- και τ’ ομματόπα μ’
ας σο κλάψιμον

’Κι πονεί, γιαβρί μ’, το ψ̌όπο σ’,
ξάι ’κι τσ̌ί͜εις εμέν;
Η εγάπ’ τ’ εμόν, πουλί μ’, για τ’ εσέν
έντονε τρανόν

Και τ’ εσόν η χωρισία
έφαεν την ψ̌η μ’
Άλλο ’κι ’πορώ και χωρίς εσέν
εγώ για να ζω

Ασ’ το ’κι πορώ, πουλόπο μ’,
για να ’λέπω σε -ν
Για τ’ εμέν, πουλί μ’, χαράμ’ η ζωή,
θα εβγαίν’ η ψ̌η μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
απέσ’μέσα
ασ’από
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
δέβασονδιάβασε, πέρασε, πήγαινε κπ/κτ κάπου (προστ.)
δί’ςδίνεις
εβγαίν’βγαίνει
εγάπ’αγάπη
εκουράγανέσπασαν, κόπηκαν στη μέση kırmak
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έντονεέγινε
εσόνδικός/ή/ό σου
έφαενέφαγε
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρύψονκρύψε (προστ.)
’λέπω(ελέπω) βλέπω
ξάικαθόλου
ομματόπαματάκια
παίρτςπαίρνεις
’πορώ(επορώ) μπορώ
πουλόποπουλάκι
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
τσερί͜ειςσκίζεις, ξεσκίζεις
τσ̌ί͜ειςλυπάσαι, συμπονάς σίζω
χ̌ερόπαχεράκια
χαράμ’χαράμι, κάτι που δεν έχει τελικά όφελος ή αποτέλεσμα haram/ḥarām
χωρισίαχωρισμός
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7836 | Albums/Singles: 1119 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr