Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Τ’ ομματόπα σ’ όντες τερούν

ΠοντιακάΠοντιακά

Στιχουργοί: Σοφία Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Σοφία Παπαδοπούλου

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης, Σοφία Παπαδοπούλου


Τ’ ομματόπα σ’ όντες τερούν
εμέναν, νε πουλόπο μ’
Άψιμον καίεται -ν- απέσ’
σην ψ̌ην τ’ εμόν, αρνόπο μ’

Τη βρούλαν ντο έψ̌ες απέσ’
σην ψ̌ην τ’ εμόν, αρνόπο μ’
Θολόν ποτάμ’ ’κι σβήν’ α̤το
για να γλυτών’ το ψ̌όπο μ’

Τα παλαλά ντ’ ευτάς, αρνί μ’,
ο κόσμος εγροικούνε
Μαχ̌αίρι͜α δί’ς σα χ̌έρι͜α τουν
και σο καρδόπο μ’ κρούνε -ν

Νύχταν-ημέραν, πουλόπο μ’,
εσέν πάντα νουνίζω
Το καρδόπο μ’ τογραεύω,
τ’ ομματόπα μ’ κλαινίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
άψιμονφωτιά
βρούλανφλόγα brûler
δί’ςδίνεις
εγροικούνεκαταλαβαίνουν
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
έψ̌εςάναψες
καίεταικαίγεται
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κλαινίζωστενοχωρώ, κάνω κπ να κλάψει
κρούνεχτυπούνε
νουνίζωσκέφτομαι
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
παλαλάτρελά, τρέλες
πουλόποπουλάκι
τερούνκοιτούν
τογραεύωκομματιάζω doğramak
τουντους
ψ̌ηνψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1650 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr