Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έζησαμ’ κι εδέβαμ’

ΠοντιακάΠοντιακά

Στιχουργοί: Σοφία Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Σοφία Παπαδοπούλου

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης, Σοφία Παπαδοπούλου


Αν εξέρ’να, μικρόν αρνί μ’,
κακόν ντο θα εποίνες
Κι θα έφηνα σε την ψ̌η σ’
τον Χάρον να εδίνες

Έζησαμ’ και εδέβασαμ’,
αρνί μ’, ατόσα χρόνα̤
Ντ’ εποίκα σε -ν- κι εδέκες με
ατόσα τρανά πόνα̤;

Εδέκες με την καμονή σ’,
σα μαύρα φορεμέντσα
Σ’ οσπίτ’ κι θα ’βρήκω χαράν
θα κλαίω η καημέντσα

Εδέκες το δικαίωμα
σον κόσμον για να λέγ’νε
’Γνεφίζω τα μεσάνυχτα
και τ’ ομματόπα μ’ κλαίγ’νε

Νουνίζω ο κόσμον ψεύτικον
έντονε για τ’ εμένα
Ντ’ έχασες τα νεότητα σ’
και ΧΧΧ απ’ εμένα

Είπε να πάω για τ’ ατό
ΧΧΧ ’κ’ ευρήκω
Ο κόσμον εβγαίν’ ψεύτικον
εσέν θ’ έρχουμαι ευρήκω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
’βρήκω(ευρήκω) βρίσκω
εβγαίν’βγαίνει
εδέκεςέδωσες
έζησαμ’ζήσαμε
έντονεέγινε
εξέρ’ναήξερα, γνώριζα
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
έρχουμαιέρχομαι
ευρήκωβρίσκω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καημέντσακαημένη
καμονήκαημός
κλαίγ’νεκλαίνε
λέγ’νελένε
νεότητανιότη, νιάτα
νουνίζωσκέφτομαι
ομματόπαματάκια
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
πόνα̤πόνοι, πόνους (αιτ.)
τρανάμεγάλα
φορεμέντσαφορεμένη
χρόνα̤χρόνια
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7836 | Albums/Singles: 1119 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr