Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μοθόπωρος καιρός έτον

Όσα ’κ’ επρόφτασα να λέωΌσα ’κ’ επρόφτασα να λέω

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Φίκος Καλλιφατίδης, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


Εμέν το «αχ!» τιδέν ’κ’ ευτάει,
το «βαχ!» κουβαλαεύ’ με
Τα δύ’ εντάμαν, «αχ!» και «βαχ!»
το ψ̌όπο μ’ τογραεύ’νε

Μοθόπωρος καιρός έτον
ερρούζ’νανε τα φύλλα
Την αραπά μ’ εφόρτωσα
να πάγω πουλώ ξύλα

Μοθόπωρος καιρός έτον
εσέρευαμε μήλα
Εγώ ασ’ εγεννέθα κιάν’
καλόν ημέραν ’κ’ είδα

Πουλί μ’, πάγω σην ξενιτει͜άν
αν τυχόν και κερδίζω
Έρχουμαι και μοθοπωρί’
εσέν χαρεντερίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραπάάμαξα araba
ασ’από
εγεννέθαγεννήθηκα
εντάμανμαζί
ερρούζ’νανεέπεφταν
έρχουμαιέρχομαι
έτονήταν
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κιάν’και άνω, και εξής, και πέρα
κουβαλαεύ’καταδιώκει, κυνηγάει kovalamak
μοθοπωρί’φθινόπωρο καιρό
μοθόπωροςφθινόπωρο
τιδέντίποτα
τογραεύ’νεκομματιάζουν doğramak
χαρεντερίζωχαροποιώ, ψυχαγωγώ
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr