Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Νυφόπο μ’, το φιστανόπο σ’

ΠοντιακάΠοντιακά

Στιχουργοί: Σοφία Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Σοφία Παπαδοπούλου

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης, Σοφία Παπαδοπούλου


Νυφόπο μ’, το φιστανόπο σ’
πασμάν και πέντε πήχεις
Εγώ είμαι το τυχερό σ’,
εγώ -ν- είμαι -ν- η τύχη σ’

Νυφόπο μ’, το φιστανόπο σ’
αγγέλ’ θα παίρ’νε ράφτ’νε
Και σο δεξ̌ι͜όν τη μερέα σ’
το όνεμαν θα γράφτ’νε

Νυφόπο μ’, εσύ ξάι μη κλαις,
μη χάντς και τη θωρέα σ’
Θ’ αγαπά σε η πεθερά σ’,
ζωσμέντσα τα ποδέας

Φορέστε͜ ατεν, σ̌κεπάστε͜ ατεν,
νύφε με τα ζουπούνας
Στεφάνωμα σο μαναστήρ’
ντο έχ’ πολλά τσουντζούνας
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγέλ’(ονομ. πληθ.) άγγελοι, (γεν.) αγγέλου
ατεναυτήν
ζουπούναςγυναικείες φορεσιές της εποχής ζιπούνι(ν)<zipon (βενετ.)
ζωσμέντσαζωσμένη ζώννυμι
θωρέαθωριά, όψη
μαναστήρ’μοναστήρι
μερέαμεριά
νύφενύφη
ξάικαθόλου
όνεμανόνομα
παίρ’νεπαίρνουν
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τσουντζούναςλαγόχορτο (Τραγοπώγων ο πρασόφυλλος)
φιστανόποφουστανάκι fistan<fustān
χάντςχάνεις, παύεις να έχεις, διώχνεις

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr