Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τον Χάρον να εντάμωνα

Εφέκα μάναν και αδέλφι͜α/Τον Χάρον να εντάμωναΕφέκα μάναν και αδέλφι͜α/Τον Χάρον να εντάμωνα

Στιχουργοί: Λάμπης Αναστασιάδης, Σοφία Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Γρηγόρης Συμεωνίδης

Καλλιτέχνες: Γρηγόρης Συμεωνίδης


Εθέλ’να να εντάμωνα
τον Χάρον σ’ έναν άκραν
Θα έλεγα τον σφάλματα
να μη ευτάει απ’ άκραν

Με τη σειράν να τοπλαεύ’
τ’ εμέτερα τα ψ̌όπα
Να μη αφήν’ ηλικιωμέντς
και κουβαλεί παιδόπα

Χάρε, να ποδεδίζω σε
για τέρεν τα αρχεία σ’
Κι όσους ’κι παίρ’νε σύνταξην
νέβ’σον ας σα χαρτία σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
αφήν’αφήνει
εθέλ’ναήθελα
εμέτεραδικά μου/μας
ευτάεικάνει, φτιάχνειεὐθειάζω
’κιδενουκί<οὐχί
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
νέβ’σονσβήσε (προστ.)
παίρ’νεπαίρνουν
ποδεδίζω σενα σε χαρώαπό+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
τέρενκοίταξε (προστ.)
τοπλαεύ’μαζεύω/ει, συγκεντρώνω/ειtoplamak
ψ̌όπαψυχούλες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr