Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πονεμένον κορτσόπον

Τερέστεν το παιδόπον/Πονεμένον κορτσόπονΤερέστεν το παιδόπον/Πονεμένον κορτσόπον

Στιχουργοί: Σοφία Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Λάμπης Αναστασιάδης

Καλλιτέχνες: Λάμπης Αναστασιάδης, Σοφία Παπαδοπούλου


Το κορτσόπον ντ’ εκοιμούτουν
σ’ οσπιτόπον ατ’ς
Κι ατείν’ άψιμον εδέκανε
το ψ̌όπον ατ’ς
Κι ατείν’ άψιμον εδέκανε
το ψ̌όπον ατ’ς
Ατέ πώς επολέμ’νεν
με το ψ̌όπον ατ’ς

Και -ν- ατέ πώς επολέμ’νεν
με το ψ̌όπον ατ’ς
Και -ν- η βρούλα ετριγύρτσεν
το κορμόπον ατ’ς
Και -ν- η βρούλα ετριγύρτσεν
το κορμόπον ατ’ς
Και -ν- ατέ πως επολέμ’νεν
με το ψ̌όπον ατ’ς

Ντό τερείτεν το σεΐρι μ’
και -ν- από μακρά;
’Κι κανείται απέσ’ σο ψ̌όπο μ’
ντ’ έχω τη γεράν;
’Κι κανείται απέσ’ σο ψ̌όπο μ’
ντ’ έχω τη γεράν;
Ντό τερείτεν το σεΐρι μ’
και -ν- από μακρά;

Οι τουσ̌μάν’ όλ’ έναν έρθαν,
μετ’ εμέν γελούν
Κι ατείν’ ντό καρδίαν έχ’νε;
Ξάι πα ’κι πονούν
Κι ατείν’ ντό καρδίαν έχ’νε;
Ξάι πα ’κι πονούν
Οι τουσ̌μάν’ όλ’ έναν έρθαν,
μετ’ εμέν γελούν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατέαυτή
ατείν’αυτοί
ατ’ςαυτής, της
άψιμονφωτιά
βρούλαφλόγα brûler
γεράνπληγή, τραύμα yara
εκοιμούτουνκοιμόταν
επολέμ’νεν(επολέμανεν) πολεμούσε, μτφ. προσπαθούσε
έρθανήρθαν
ετριγύρτσεντριγύρισε
έχ’νεέχουνε
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κορμόπονκορμάκι
κορτσόπονκοριτσάκι
μακρά(επιρρ.) μακριά, (επιθ.) μακρινά, απομακρυσμένα
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ξάικαθόλου
όλ’όλοι/α
οσπιτόπονσπιτάκι hospitium<hospes
παπάλι, επίσης, ακόμα
σεΐριθέαμα πρόσφορο για διασκέδαση (τερώ σεΐρ: κοιτώ κάτι παραμένοντας αμέτοχος) seyir/seyr
τερείτενκοιτάτε
τουσ̌μάν’εχθροί düşman/duşmān
ψ̌όποψυχούλα
ψ̌όπονψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr