Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τερέστεν το παιδόπον

Τερέστεν το παιδόπον/Πονεμένον κορτσόπονΤερέστεν το παιδόπον/Πονεμένον κορτσόπον

Στιχουργοί: Σοφία Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Γρηγόρης Συμεωνίδης, Λάμπης Αναστασιάδης

Καλλιτέχνες: Λάμπης Αναστασιάδης, Σοφία Παπαδοπούλου


Τερέστεν το παιδόπον
λύεται ας σον πόνον
Ση γωνία μόνον
κάθεται και κλαίει

Αγαπά κορτσόπον
πάει ένας χρόνος
Τρώ͜ει ατο ο πόνος
και τιδέν ’κι λέει

Πάντα λυπημένον,
στεναχωρεμένον
Έν’ ερωτευμένον
χάται για τ’ ατέ

Ο ύπνον ’κ’ επέρεν,
’κ’ έχ̌’ νύχταν και ημέρα
Όλα̤ ευτάει πέραν
κι αραεύ’ α̤τε

Συναντά ση στράταν
τη κουτσ̌ής τη μάναν
και με μαύρον κλάμαν
πώς παρακαλεί

Θειίτσα μ’, το κορτσόπο σ’
δος μ’ ατο εσ̌όπον
Για τ’ ατό το ψ̌όπο μ’
γίνεται χαλί

Η μάνα τ’ς ερνέθεν
το λόγον ’κ’ εδέκεν
Τον παιδάν εφέκεν
μαναχός να ζει

Και για την κουτσ̌ήν ατ’ς,
αρ’ αναθεμά ’τεν,
έφυεν κι εχάθεν
Κρίμα σο παιδίν!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύ’ψάχνω/ει, αναζητώ/άει, γυρεύω/ει aramak
ατέαυτή
ατ’ςαυτής, της
δοςδώσε
εδέκενέδωσε
έν’είναι
επέρενπήρε
εσ̌όπονταίρι, έτερο ήμισυ, σύντροφος
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
εφέκενάφησε
έφυενέφυγε
έχ̌’έχει
εχάθενχάθηκε
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κορτσόποκοριτσάκι
κορτσόπονκοριτσάκι
κουτσ̌ήνκόρη
κουτσ̌ήςκόρης
λύεταιλιώνει
μαναχόςμοναχός, μόνος
παιδάνπαιδί αγόρι
παιδόπονπαιδάκι
’τεναυτήν
τερέστενκοιτάξτε (προστ.)
τιδέντίποτα
χάταιχάνεται atmak
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr