Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ξενιτεμένον ψ̌όπο μου

Όσα ’κ’ επρόφτασα να λέωΌσα ’κ’ επρόφτασα να λέω

Στιχουργοί: Χρήστος Αντωνιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Φίκος Καλλιφατίδης, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


Ξενιτεμένον ψ̌όπο μου
μήλον τ’ αυγής κομμένον
Απέξ’ κόκκινον ζελευτόν
κι αποπέσ’ σαπεμένον

Ξενιτεμένον καρδι͜ά μου
άμον μαντίλ’ σ’κωμένον
Όλ’ εθαρρούνε σε έμορφον
κι εσύ θεσοκομμένον

Πού κείσαι και πού κρύφκεσαι
νε ξενιτείας φύτρα;
Που τρως τα ψ̌όπα τ’ ανθρωπί’
άμον την καντζιμίτρα

Να σύρω και ν’ αχπάνω σε
να χάσαι απ’ άκρη σ’ άκρη
Άλλο σον κόσμον να μη ρούζ’
για ξενιτέαν δάκρυ
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανθρωπί’ανθρώπου
απέξ’απέξω
αποπέσ’από μέσα
αχπάνωξεριζώνω, ξεκολλώ, αποκολλώ βιαίωςἐκσπάω
έμορφονόμορφο
ζελευτόνζηλευτό, αξιοζήλευτο
θεσοκομμένονφαγωμένο από τον σκόρο (θέσα)
καντζιμίτρατο έντομο ψαλίδα
κείσαικείτεσαι, ξαπλώνεις
κρύφκεσαικρύβεσαι
ξενιτέανξενιτεμένο
όλ’όλοι/α
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
σαπεμένονσαπισμένο
σ’κωμένονσηκωμένο
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
χάσαιχάνεσαι
ψ̌όπαψυχούλες
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr