Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μάνα, μάνα, αναχάπαρα

Ο τσ̌οπάνονΟ τσ̌οπάνον

Στιχουργοί: Χρήστος Χρυσανθόπουλος

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Βέφα Μιχαηλίδου, Γιάννης Τσανάκαλης, Γιάννης Φλωρινιώτης


Μάνα μάνα, αναχάπαρα
Μανίτσα μ’, αναχάπαρα
εταράεν η καρδία μ’
[Όι! ν’ αηλί εμέν!]
Τ’ ομμάτα̤ μ’ εθόλωσαν
ας σην απελπισίαν
[Όι! ν’ αηλί εμέν!]  

Απελπισμένος ο άχαρον
επήγα σο γιατρόν
[Ωχ! ν’ αηλί εμέν!]
Ατός άμον ντο είδε με -ν-
ετέρ’νεν τον Θεόν
[Ωχ/Όι! ν’ αηλί εμέν!]

Μάνα μάνα, αναχάπαρα
Μανίτσα μ’, αναχάπαρα
εταράεν η καρδία μ’
[Ωχ! ν’ αηλί εμέν!]
Τ’ ομμάτα̤ μ’ εθόλωσαν
ας σην απελπισίαν
[Όι! ν’ αηλί εμέν!]

Τ’ ομμάτα̤ μ’ εθόλωσαν
ας σην απελπισίαν
[Όι! ν’ αηλί εμέν!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άμονσαν, όπως, καθώς
αναχάπαρααπροειδοποίητα, ξαφνικά στερ. αν- + haber/ḫaber
ατόςαυτός
εταράενταράχθηκε, ανακατεύτηκε, μπερδεύτηκε, αναμίχθηκε
ετέρ’νενκοιτούσε
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ομμάτα̤μάτια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr