Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πατέρα, εσύ αν εζήν’νες

Ο τσ̌οπάνονΟ τσ̌οπάνον

Στιχουργοί: Γιάννης Φλωρινιώτης

Συνθέτες: Γιάννης Φλωρινιώτης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Γιάννης Φλωρινιώτης


Γιατί, πατέρα, εποίν’νες με
τα τέρτι͜α να φορτούμαι
κι εμέν εφέκες ορφανόν
πάντα να φαρμακούμαι;

Εσύ αν εζήν’νες εγώ πα
θα έλεπα χαΐρι
Η ορφανία έν’ πολλά τρανόν,
να χάντς τ’ εσόν τον κύρην

Αΐκον είχα ριζικόν,
αΐκον μοίραν είχα
Καλόν ημέραν ’κ’ είδα εγώ
χαράν καμίαν ’κ’ είχα

Εσύ αν εζήν’νες εγώ πα
θα έλεπα χαΐρι
Η ορφανία έν’ πολλά τρανόν,
να χάντς τ’ εσόν τον κύρην

Εσύ εμέν εγάπανες
κι εποίν’νες τα χατίρι͜α μ’
Κι εγώ ετράνυνα ορφανός,
ατό έτον η μοίρα μ’

Εσύ αν εζήν’νες εγώ πα
θα έλεπα χαΐρι
Η ορφάνια έν’ πολλά τρανόν,
να χάντς τ’ εσόν τον κύρην
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκοντέτοιο/α
εγάπανεςαγαπούσες
εζήν’νεςζούσες
έλεπαέβλεπα
έν’είναι
εποίν’νεςέκανες, έφτιαχνες ποιέω-ῶ
εσόνδικός/ή/ό σου
έτονήταν
ετράνυναμεγάλωσα
εφέκεςάφησες
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καμίανποτέ
παπάλι, επίσης, ακόμα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
φαρμακούμαιφαρμακώνομαι
φορτούμαιφορτώνομαι
χαΐρικαλοσύνη, εύνοια, χρησιμότητα hayır/ḫayr
χάντςχάνεις, παύεις να έχεις, διώχνεις

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr