Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εσύ για τ’ εμέν επλάστες

Ο τσ̌οπάνονΟ τσ̌οπάνον

Στιχουργοί: Γιάννης Φλωρινιώτης

Συνθέτες: Γιάννης Φλωρινιώτης

Καλλιτέχνες: Βέφα Μιχαηλίδου, Γιάννης Τσανάκαλης, Γιάννης Φλωρινιώτης


Εσέν π’ εποίν’νεν η μάνα
άμον την Παναΐαν
Εγώ εσέν εγάπεσα
κι επέρες την καρδία μ’

Εσύ για τ’ εμέν επλάστες
κι εγώ είμαι για τ’ εσέν
Όσο ζούμ’ ο εις τον άλλον
καμίαν να μη πικραίν’

Ωχ! Να λελεύω, να λελεύω
αΐκα μαύρα ’μάτα̤
[Και] Σ’ ατά ’κι ταγιανίζ’νε ’δέν
όλα̤ ’ίν’νταν κομμάτα̤

Εσύ για τ’ εμέν επλάστες
κι εγώ είμαι για τ’ εσέν
Όσο ζούμ’ ο εις τον άλλον
καμίαν να μη πικραίν’

Εμέν κι εσέν την έμορφον
σ’ έναν όταν να βάλ’νε
Να κλειδών’νε και τα πόρτας
τα κλειδία να χάν’νε

Εσύ για τ’ εμέν επλάστες
κι εγώ είμαι για τ’ εσέν
Όσο ζούμ’ ο εις τον άλλον
καμίαν να μη πικραίν’

Έμορφος είσαι έμορφος
τιδέν ’κ’ έχω να λέω
Εγώ πα κορτσόπον είμαι
το καρδόπο σ’ θα καίω

Εσύ για τ’ εμέν επλάστες
κι εγώ είμαι για τ’ εσέν
Όσο ζούμ’ ο εις τον άλλον
καμίαν να μη πικραίν’

Εσύ για τ’ εμέν επλάστες
κι εγώ είμαι για τ’ εσέν
Όσο ζούμ’ ο εις τον άλλον
καμίαν να μη πικραίν’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκατέτοια/ες
άμονσαν, όπως, καθώς
ατάαυτά
’δέντίποτα
εγάπεσααγάπησα
έμορφονόμορφο
έμορφοςόμορφος/η
επέρεςπήρες
επλάστεςπλάστηκες, δημιουργήθηκες, εμφανίστηκες
εποίν’νενέκανε, έφτιαχνεποιέω-ῶ
’ίν’ντανγίνονται
’κ’δενουκί<οὐχί
καμίανποτέ
καρδόποκαρδούλα
’κιδενουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
λελεύωχαίρομαι
παπάλι, επίσης
πόρταςπόρτες (ονομ.πληθ.)
τιδέντίποτα
χάν’νεχάνουν, παύουν να έχουν, διώχνουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr