Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο τσ̌οπάνον

Ο τσ̌οπάνονΟ τσ̌οπάνον

Στιχουργοί: Γιάννης Φλωρινιώτης

Συνθέτες: Γιάννης Φλωρινιώτης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Γιάννης Φλωρινιώτης


Εμέν εφέκες σο ραχ̌ίν,
εσένα αναμένω
Είμαι μακρά ’κ’ ελέπω σε,
η καρδι͜ά μ’ έν’ κλαμένον

Τσ̌οπάνος εγέμ’νε για τ’ εσέν
και σα ραχ̌ία μένω
Φοβούμαι εμέν ενέσπαλες
κι αδακέσ’ απομένω

Κλαίν’ για τ’ εμέν τα πρόβατα
κι εγώ κλαίω για τ’ εσένα
Και τον Θεόν παρακαλώ
να φέρ’ -τ- σε αδά σ’ εμένα

Τσ̌οπάνος εγέμ’νε για τ’ εσέν
και σα ραχ̌ία μένω
Φοβούμαι εμέν ενέσπαλες
κι αδακέσ’ απομένω

Τσ̌οπάνος εγέμ’νε για τ’ εσέν
και σα ραχ̌ία μένω
Φοβούμαι εμέν ενέσπαλες
κι αδακέσ’ απομένω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αδακέσ’εδώ γύρω, κάπου εδώ
εγέμ’νεέγινα
ελέπωβλέπω
έν’είναι
ενέσπαλεςξέχασες
εφέκεςάφησες
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
μακρά(επιρρ.) μακριά, (επιθ.) μακρινά, απομακρυσμένα
ραχ̌ίαράχες, βουνά
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
φέρ’φέρνω/ει
φοβούμαιφοβάμαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr