Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο Γιάγκον κι η Σουμέλα

Ο τσ̌οπάνονΟ τσ̌οπάνον

Στιχουργοί: Γιάννης Φλωρινιώτης

Συνθέτες: Γιάννης Φλωρινιώτης

Καλλιτέχνες: Βέφα Μιχαηλίδου, Γιάννης Τσανάκαλης, Γιάννης Φλωρινιώτης


Η εγάπ’ έχ̌’ ούλι͜α τα καλά
όντες θέλ’νε κι οι δύο
κι όνταν ’κι θέλ’ μάνα και κύρτς
ο θάνατος καλλίον

Δύο πουλόπα έμορφα,
ο Γιάγκον κι η Σουμέλα
Ατόσον π’ αγαπέθανε
τρανόν εποίκαν τρέλα
ο Γιάγκον κι η Σουμέλα

’Κ’ έκ’σαν γονείς, ’κ’ έκ’σαν καν’νάν
και σο ραχ̌ίν εξέβαν
Μάνα και κύρ’ και συγγενείς,
ούλ’ ατουν επιδέβαν

Δύο πουλόπα έμορφα,
ο Γιάγκον κι η Σουμέλα
Ατόσον π’ αγαπέθανε
τρανόν εποίκαν τρέλα
ο Γιάγκον κι η Σουμέλα

Ούλ’ τρέχ’νε κι αραεύ’νε ατείντς
μα ατείν’ εντάμαν πάνε
απόφασην επέρανε
μαζί να αποθάν’νε

Δύο πουλόπα έμορφα,
ο Γιάγκον κι η Σουμέλα
Ατόσον π’ αγαπέθανε
τρανόν εποίκαν τρέλα
ο Γιάγκον κι η Σουμέλα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποθάν’νεπεθαίνουν
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουν aramak
ατείν’αυτοί
ατείντςαυτούς
ατόσοντόσο
ατουντους
εγάπ’αγάπη
έκ’σανάκουσαν
έμορφαόμορφα
εντάμανμαζί
εξέβανβγήκαν
επέρανεπήραν
επιδέβανέφυγαν, άφησαν πίσω, προσπέρασαν, ξεπέρασαν
εποίκανέκαναν, έφτιαξαν ποιέω-ῶ
έχ̌’έχει
θέλ’νεθέλουν
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
καν’νάνκανέναν
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κύρ’πατέρα
κύρτςκύρης, πατέρας
όντανόταν
όντεςόταν
ούλ’όλοι
ούλι͜αόλα
πουλόπαπουλάκια
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
τρέχ’νετρέχουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr