Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εύκολα ’κι καλατσ̌εύω

Όσα ’κ’ επρόφτασα να λέωΌσα ’κ’ επρόφτασα να λέω

Στιχουργοί: Χρήστος Αντωνιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Στεφανίδης, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


Εύκολα ’κι καλατσ̌εύω
’κι λέγω πολλά
Εσέν απόψ’ θ’ αχπαράζω
τέρ’ και κάθκα κα’

Έλα εδώ κοντά
και σ’ ωτί σ’ καικά
κάτ’ θα λέγω σε, κορτσόπον,
ίσως παίρω σε

Για τ’ εσέναν είπανε με
κουρφίας πολλά
Έξυπνος και προκομμέντσα
και νοικοκυρά

Έλα εδώ κοντά
και σ’ ωτί σ’ καικά
κάτ’ θα λέγω σε, κορτσόπον,
ίσως παίρω σε

Απ’ αδά και πέραν, πουλί μ’,
στόχ̌εψον καλά
Θα τερώ ατά ντο έκ’σα,
είν’ αληθινά;

Έλα εδώ κοντά
και σ’ ωτί σ’ καικά
κάτ’ θα λέγω σε, κορτσόπον,
ίσως παίρω σε

Έλα εδώ κοντά
και σ’ ωτί σ’ καικά
κάτ’ θα λέγω σε, κορτσόπον,
ίσως παίρω σε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
ατάαυτά
αχπαράζωτρομάζω κπ, ξαφνιάζω
είν’είναι (για πληθ.)
έκ’σαάκουσα
κα’κάτω
κάθκακάθισε (προστ.)
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
καλατσ̌εύωμιλάω, συνομιλώ, συζητώ keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
κουρφίαςέπαινοι, παινέματα
παίρωπαίρνω
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
προκομμέντσαπροκομμένη
στόχ̌εψονπαρατήρησε, πρόσεξε, επισήμανε (προστ.)
τέρ’κοίταξε (προστ.)
τερώκοιτώ
ωτίαυτί

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr