Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Ανασακιάζομε

Όσα ’κ’ επρόφτασα να λέωΌσα ’κ’ επρόφτασα να λέω

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Φίκος Καλλιφατίδης, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


Η κόρ’ εδέκεν το νερόν
απάν’ καικά σ’ αμπέλια
’Ποίκεν τα μήλα κόκκινα
τα σταφύλι͜α άμον μέλια

Βαΐων ξαν Βαΐων
και του χρόν’ κι άλλο καλλίον
Σ’ όνομα σ’, όνομαν εύρα,
σο πόι σ’ κι άλλο καλλίον

Ση Χατζ̌ηλαρί’¹ τα στράτας,
πουλόπο μ’, απαντώ σε
Εντρέπουμαι να λέγω σε,
σ̌κύλ’ κουτάβ’, / πουλόπο μ’, ντ’ αγαπώ σε

Ανασακιάζομε, ανασακιάζομε!
Έρχουμες επεκεί αδά
κι ανασακιάζομε
Εμείς τον εαυτόν εμουν
καν’νάν ’κι φάζομε

Τ’ έμορφον η Επτάλοφος
απάν’ σο ρακανόπον
Εκεί θα πάει να/θα παρχαρεύ’
τ’ εμόν το τρυγονόπον

Βαΐων ξαν Βαΐων
και σο κάθεν το χωρίον
Σ’ όνομα σ’, όνομαν εύρα
σο πόι σ’ κι άλλο καλλίον

Εμέν που θα κατηγορεί
και θα περιφρονά με
Εμέν κορίτσ’ κανείς μη δί’,
γαμπρόν κανείς μ’ ευτάει με

Ανασακιάζομε, ανασακιάζομε!
Έρχουμες επεκεί αδά
κι ανασακιάζομε
Εμείς τον εαυτόν εμουν
καν’νάν ’κι φάζομε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
άμονσαν, όπως, καθώς ἅμα
ανασακιάζομεανακινούμε, τινάζουμε τα σακιά για να χωρέσουν περισσότερα πράγματα ανά+σακίζω
απάν’πάνω
δί’δίνει
εδέκενέδωσε
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφονόμορφο
εμουνμας
εντρέπουμαιντρέπομαι
επεκείαπό εκεί, από τότε, ύστερα, κατόπιν
έρχουμεςερχόμαστε
εύραβρήκα, βρες (ιδιωμ.προστ.)
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
κάθενκάτω, κάθε
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
καν’νάνκανέναν
’κιδεν οὐκί<οὐχί
ξανπάλι, ξανά
πόιύψος, μπόι boy
’ποίκεν(εποίκεν) έκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
πουλόποπουλάκι
ρακανόπον(υποκορ.) γήλοφος
σ̌κύλ’(γεν.) σκύλου
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τρυγονόποντο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φάζομεταΐζουμε
Σημειώσεις
¹ (Χατζηλάρ) Παλιά ονομασία της Ξηροκρήνης Λαγκαδά Θεσ/νίκης

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8093 | Albums/Singles: 1273 | Συντελεστές: 1655 | Λήμματα: 14443
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr